Chuyên Mục: Cơ cấu tổ chức

KHOA PHỤ KHOA

Tên đơn vị: Khoa Phụ khoa Địa chỉ: Tầng 5, Khu B, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng Số điện thoại: 02363.717256 Chức năng, nhiệm vụ: Khoa Phụ khoa là khoa lâm sàng, có chức năng, nhiệm vụ sau: – Khám, chẩn đoán, thực hiện thủ thuật và phẫu thuật điều trị các bệnh ung…

KHOA DINH DƯỠNG TIẾT CHẾ

Tên đơn vị: Khoa Dinh dưỡng, tiết chế Địa chỉ: Khu C, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng Số điện thoại: 02363.717106 Chức năng, nhiệm vụ: Khoa Dinh dưỡng, tiết chế là khoa lâm sàng, có chức năng, nhiệm vụ sau:. – Tham mưu cho lãnh đạo Bệnh viện về hoạt động dinh dưỡng trong…

KHOA KĨ THUẬT PHÓNG XẠ

Tên đơn vị: Khoa Kỹ thuật phóng xạ Địa chỉ: Khu C, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng Số điện thoại: 02363.717314 Chức năng, nhiệm vụ: Khoa Kỹ thuật phóng xạ có nhiệm vụ chính là thực hiện kỹ thuật điều trị bằng xạ trị cho bệnh nhân: – Phối hợp với các khoa xạ…

KHOA KIỂM SOÁT NHIỂM KHUẨN

Tên đơn vị: Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Địa chỉ: Tầng 4, Khu B – Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng Số điện thoại: 02363.717395 Chức năng, nhiệm vụ: Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Bệnh viện, có chức năng quản lý và tham mưu cho…

KHOA GIẢI PHẨU BỆNH

Tên đơn vị: Khoa Giải phẫu bệnh Địa chỉ: Khu C, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng Số điện thoại: 02363.717392 Chức năng, nhiệm vụ: Khoa Giải phẫu bệnh là cơ sở làm các xét nghiệm sinh thiết, tế bào học, mô bệnh học, có các nhiệm vụ sau: – Thực hiện các dịch vụ…

KHOA XÉT NGHIỆM TRUYỀN MÁU

Tên đơn vị: Khoa Xét nghiệm – Truyền máu Địa chỉ: Khu C, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng Số điện thoại: 02363.717374 Chức năng, nhiệm vụ: Khoa Xét nghiệm – Truyền máu có chức năng nhiệm vụ như sau: + Tổ chức công tác lấy và tiếp nhận bệnh phẩm, công tác thường trực…

KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

Tên đơn vị: Khoa Chẩn đoán hình ảnh Địa chỉ: Khu C, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng Số điện thoại: 02363.717327 Chức năng, nhiệm vụ: – Thực hiện các kỹ thuật tạo ảnh y học để chẩn đoán bệnh và theo dõi kết quả điều trị bằng các thiết bị X-quang, siêu âm, cộng…

KHOA DƯỢC

Tên đơn vị: Khoa Dược Địa chỉ: Tầng 1, Khu B, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng Số điện thoại: 02363.717230 Chức năng, nhiệm vụ: Khoa Dược có chức năng quản lý và tham mưu cho Giám đốc Bệnh viện về toàn bộ công tác dược trong bệnh viện nhằm đảm bảo cung cấp đầy…