KHOA KIỂM SOÁT NHIỂM KHUẨN

1.Tên đơn vị, địa chỉ, điện thoại liên hệ:

– Tên đơn vị : KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

– Địa chỉ : BV Ung bướu Đà Nẵng

– Điện thoại : 02363.717.395

 

2/ Chức năng-Nhiệm vụ

– Xây dựng kế hoạch kiểm soát nhiễm khuẩn định kỳ và hàng năm để trình hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn thẩm định trước khi Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện

– Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình KSNK trên cơ sở các qui định, hướng dẫn chung của Bộ Y tế trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện

– Đầu mối phối hợp các khoa, phòng liên quan giám sát công tác KSNK, bao gồm

– Phát hiện, giám sát và báo cáo bệnh truyền nhiễm theo quy định của pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm

– Phát hiện, nhận báo cáo các trường hợp nhiễm khuẩn liên quan đến chăm sóc y tế từ các khoa lâm sàng và kết quả nuôi cấy vi sinh và đề xuất các giải pháp can thiệp kịp thời

– Theo dõi và báo cáo các vi khuẩn kháng thuốc

– Kiểm tra, đôn đốc cán bộ viên chức, học sinh, người bệnh, người nhà người bệnh và khách thực hiện đúng quy định KSNK trong công tác khám chữa bệnh.

– Tuyên truyền, huấn luyện, nghiên cứu khoa học về KSNK.

– Quản lý, giám sát các hoạt động khử khuẩn, tiệt khuẩn, giặt là, cung cấp dụng cụ vô khuẩn, hóa chất sát khuẩn, khử khuẩn, đồ vải và vật tư tiêu hao phục vụ công tác KSNK cho toàn viện

– Theo dõi, đánh giá báo cáo phơi nhiễm và tai nạn rủi ro nghề nghiệp

– Tham gia cùng khoa vi sinh, khoa dược và các khoa lâm sàng theo dõi vi khuẩn kháng thốc và sử dụng kháng sinh hợp lý

– Phối hợp với các khoa phòng, các thành viên trong mạng lưới KSNK phát hiện, giải quyết các vấn đề liên quan tới công tác KSNK

3.Tổ chức:

+ Ba bộ phận:

– Bộ phận hành chính – giám sát

– Đơn vị tiệt trùng

– Đơn vị giặt là

+ Nhân sự:

– Phó trưởng khoa : Kỹ sư Nguyễn Thị Thanh Duyên

– Chuyên ngành : Công nghệ sinh học

– 2 điều dưỡng

– 10 nhân viên phục vụ

 

STT

NHÂN VIÊN

TRÌNH ĐỘ/CHỨC DANH

1

Nguyễn Thị Thanh Duyên

Cử nhân Công nghệ sinh học/

Phó khoa

2

Nguyễn Thị Mai

Cử nhân Điều dưỡng/Điều dưỡng trưởng khoa

3

Lê Thị Thu Hà

Cao Đẳng Điều dưỡng

4

Lê Thị Kim Dung

Trung cấp Điều dưỡng

5

Nguyễn Ngọc Huân

Hộ lý

6

Nguyễn Thành Tuân

Hộ lý

7

Nguyễn Kim Chi

Hộ lý

8

Nguyễn Thị Thái Thanh

Hộ lý

9

Võ Thị Thu Đông

Hộ lý

10

Lê Thị Thu

Hộ lý

11

Nguyễn Viết Quân

Hộ lý

12

Đinh Thị Dung

Hộ lý

13

Văn Thị Trà Hương

Hộ lý

14

Nguyễn Hai

Hộ lý


Đơn vị tiệt trùng

4. Cơ sở vật chất trang thiết bị

Máy rửa khử khuẩn 2 cửa Genfore

Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp Sterrad 100NX

Hệ thống máy tiệt trùng nhiệt độ cao Centur

Đơn vị giặt là:

– Gồm 02 máy giặt Imesa 55 kg, 02 máy giặt Imesa 23kg, 02 máy sấy Imesa 55 kg, 02 máy sấy Imesa 23kg, 01 máy là gas, 01 bộ cầu là hơi nước, 02 máy may

Máy là Drap Imesa

Hệ thống máy giặt Imesa

Hệ thống máy sấy Imesa

5.Chức năng nhiệm vụ

Đơn vị tiệt trùng

– Tiệt trùng tập trung toàn bộ dụng cụ chịu nhiệt, đồ vải…cho toàn bệnh viện.

– Tiệt trùng nhiệt độ thấp các dụng cụ không chịu nhiệt, dụng cụ vi phẫu…

– Khử khuẩn mức độ cao các dụng cụ hô hấp toàn viện.

– Cung cấp các  bộ dụng cụ chuẩn trong các qui trình chăm sóc: thay băng, sonde tiểu, vệ sinh răng miệng, chọc dò tủy sống…

Đơn vị giặt là

–  Đảm nhận giặt toàn bộ số lượng đồ vải của bệnh viện.

–  May đồ vải cho toàn viện:Drap, bọc, khăn gói, đồ mổ…

Gấp và đóng gói đồ vải tại khoa

Đóng gói dụng cụ tại khoa