Author Archives: admin

TẶNG BẰNG KHEN CHO CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG HIẾN MÁU VÀ HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN NĂM 2020

TẶNG BẰNG KHEN CHO CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG HIẾN MÁU VÀ HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN NĂM 2020 Ngày 18/07/2021, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng tổ chức buổi lễ tôn vinh khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích…

TRIỂN KHAI TIÊM CHỦNG VẮC XIN PHÒNG COVID-19 TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU ĐÀ NẴNG

Thực hiện chỉ đạo theo kế hoạch số 2381/KH-SYT của Sở Y tế về việc triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại thành phố Đà Nẵng, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng đã chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực, đáp ứng yêu cầu kế hoạch…