KHOA XÉT NGHIỆM TRUYỀN MÁU

  1. Tên đơn vị: Khoa Xét nghiệm – Truyền máu

Địa chỉ: Khu C, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

Số điện thoại: 02363.717374

  1. Chức năng, nhiệm vụ:

Khoa Xét nghiệm – Truyền máu có chức năng nhiệm vụ như sau:

+ Tổ chức công tác lấy và tiếp nhận bệnh phẩm, công tác thường trực xét nghiệm.

+ Thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm hóa sinh, miễn dịch, huyết học, đông máu, sinh học phân tử theo đúng quy trình chuyên môn kỹ thuật.

+ Đảm bảo cung cấp máu và an toàn truyền máu cho người bệnh.

+ Quản lý trang thiết bị, hóa chất, vật tư y tế.

+ Tổ chức triển khai các kỹ thuật xét nghiệm mới.

+ Thực hiện quản lý chất lượng xét nghiệm.

+ Thực hiện công tác nội kiểm và ngoại kiểm chất lượng xét nghiệm theo quy định của Bộ Y tế.

  1. Cơ cấu tổ chức: Nhân lực hiện có: 34 người, trong đó: Bác sĩ: 02 người; Thạc sĩ sinh học: 02 người; Kỹ sư: 01 người; Kỹ thuật y: 28 người; Nhân viên y tế: 01 người.

– Trưởng khoa: BSCKII. Lê Văn Hùng

– Kỹ thuật y trưởng khoa: CN. Hồ Ngọc Dương