KHOA KĨ THUẬT PHÓNG XẠ

1. Thông tin chung       :

Tên khoa          : Kỹ thuật phóng xạ

Địa chỉ              : Tầng hầm – Khu nhà D – Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

Điện thoại         :

+ Phòng Hành chính :                                  02363.717.314

+ Phòng Lập kế hoạch :                               02363.717.313

+ Phòng Điều khiển gia tốc :                        02363.717.316

2. Tổ chức nhân sự      :

a. Cơ cấu tổ chức         : Khoa gồm có 02 đơn vị:

– Đơn vị thực hiện công tác kỹ thuật xạ trị:

+ Văn phòng

+ Làm khuôn

+ Mô phỏng

+ Xạ trị gia tốc (xạ trị ngoài)

+ Xạ trị áp sát (xạ trị trong)

– Đơn vị thực hiện công tác vật lý bức xạ trong xạ trị:

+ Lập kế hoạch điều trị

+ QA & QC

+ An toàn bức xạ

bTình hình nhân lực:

– Lãnh đạo khoa:

+ KS. Nguyễn Văn Pháp: Trưởng khoa.

Điện thoại:

Cơ quan: 02363.717.312

Di động: 0905.244.234

Email: phapub@gmail.com

KS. Đinh Xuân Hùng : Phó trưởng khoa

Di động: 0905.586.387

Email: xhungbk@gmail.com

+ KTV. Nguyễn Ngọc Chiến: Kỹ thuật viên trưởng

Di động: 0905.669.447

Email: chienxquang@gmail.com

– Nhân sự khoa : Tổng số 20 nhân viên, trong đó:

+ Kỹ sư              : 06

+ Kỹ thuật viên   : 12

+ Điều dưỡng     : 01

+ Hộ lý                : 01

+ Danh sách nhân viên:

STT

HỌ VÀ TÊN

TRÌNH ĐỘ

CHUYÊN MÔN

GHI CHÚ

1

Nguyễn Văn Pháp

Kỹ sư

Trưởng khoa

2

Đinh Xuân Hùng

Kỹ sư

Phó khoa

3

Phan Đức Dũng

Kỹ sư

4

Nguyễn Thị Mai Hương

Kỹ sư

5

Trần Thị Thương

Kỹ sư

6

Chu Minh Đức

Kỹ sư

7

Nguyễn Ngọc Chiến

Cử nhân

KTV Trưởng

8

Nguyễn Tấn Phước

Kỹ thuật viên

9

Nguyễn Quốc Lộc

Kỹ thuật viên

10

Phan Tâm

Kỹ thuật viên

11

Nguyễn Văn Huy

Kỹ thuật viên

12

Nguyễn Văn Hiền

Kỹ thuật viên

13

Cao Thị Hường

Kỹ thuật viên

14

Hồ Ngọc Vẽ

Kỹ thuật viên

15

Nguyễn Huỳnh Phạm Trịnh

Kỹ thuật viên

16

Trần Quang

Kỹ thuật viên

17

Sử Anh Huy

Kỹ thuật viên

18

Nguyễn Hữu Sinh Nhật

Kỹ thuật viên

19

Trần Thị Xuân

Điều dưỡng

20

Đặng Thị Thu Hương

Hộ lý

3. Cơ sở vật chất, trang thiết bị

a.Phòng gia tốc:

  Hiện nay khoa đang có 02 máy gia tốc tuyến tính hiện đại của hãng Varian có thể thực hiện tất cả các kỹ thuật xạ trị ngoài từ đơn giãn đến phức tạp (2D, 3D-CRT, IMRT, VMAT)
-Máy CX đa mức năng lượng: Máy sản xuất được hai loại bức xạ:

+Tia X (Photon): 02 mức năng lượng 6MV & 15MV

+Tia điện tử (Electron): 05 mức năng lượng 6,9,12,16 & 20 MeV

+Máy CX có hệ thống ống chuẩn trực đa lá động (D-MLC 80 lá) để tạo hình chùm tia và thiết bị chụp ảnh trường chiếu xạ (Portal Vision)

 

-Máy Unique đơn năng:

+Tia X (Photon): 6MV
+ Hệ thống ống chuẩn trực đa lá động (DMLC – 120 lá)

+Hệ thống chụp ảnh trường chiếu xạ và đo liều chiếu xạ (Portal Vision)

 

 

 

b.Phòng mô phỏng:

-Máy mô phỏng qui ước Acuity hiệu Varian chuyên dụng trong xạ trị
-Máy CT mô phỏng chuyên dụng hiệu GE 16 dãy: với độ rộng khung chụp lớn, mặt bàn sợi Carbon phẳng , có hệ thống laser định vị ngoài

c.Hệ thống xạ trị áp sát suất liều cao 

Máy xạ trị áp sát suất liều cao, nạp nguồn sau Flexitron HDR hãng Nuletron – Elekta. Đây là thế hệ máy mới nhất được các trung tâm xạ trị lớn ở Châu Âu tin dùng. Máy sử dụng nguồn bức xạ Iridium 192 có hoạt độ lên tới 12Ci cấu hình 40 kênh với 400 điểm dừng, tạo thuận lợi trong việc phân bố và tối ưu hóa liều lượng chính xác vào khối u.

 

d. Hệ thống đo liều

Thiết bị đo:

   +Hệ thống đo liều Phantom nước MP3 – M

    +Máy đo Unidos Webline và Phantom rắn RW3

   +Hệ thống đo liều In_ViVo VIVODOS

   +Hệ thống đo liều PTW OCTAVIUS III, 729

 

 

 

4. Hoạt động chuyên môn:

– Tổ chức hoạt động của Khoa  theo đúng qui chế khoa Ung bướu (Xạ trị), khoa Y học hạt nhân

– Khoa KTPX chịu trách nhiệm thực hiện các kỹ thuật liên quan đến công tác vật lý trong xạ trị ung bướu. Đảm bảo an toàn bức xạ các thiết bị xạ trị cho nhân viên y tế.

+ Đối với công tác khoa:

•  Phối hợp cùng Khoa xạ trị tính liều lượng, lập kế hoạch điều trị cho bệnh nhân ung thư.

•  Quản lý và bảo quản tốt thiết phóng xạ theo pháp lệnh an toàn và kiểm soát bức xạ.

•  Vận hành máy gia tốc tuyến tính, máy xạ trị áp sát suất liều cao và thực hiện kỹ thuật xạ trị cho bệnh nhân ung thư.

•  Vận hành máy CT, Acuity và thực hiện kỹ thuật mô phỏng

•  Theo dõi bệnh nhân trong thời gian xạ trị

+ Đối với công tác vật lý:

•  Đo, chuẩn liều các thiết bị xạ trị theo quy định

• Thực hiện chương trình kiểm soát và đảm bảo chất lượng trong xạ trị (QA/QC)

•  Tham gia bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy gia tốc, hệ thống máy xạ trị áp sát, CT mô phỏng, mô phỏng quy ước (Acuity)…

• Sử dụng và bảo quản hệ thông máy móc đo liều, tính liều và buồng đo, Phantom

•  Theo dõi liều nhiễm xạ cá nhân cho nhân viên – môi trường.

•  Hướng dẫn học viên thực tập theo sự phân công của Lãnh đạo.

•  Tham gia học tập và nghiên cứu khoa học trong phạm vi chuyên môn.

 5. Một số hình ảnh hoạt động của Khoa

Hình ảnh cố định bệnh nhân để chụp CT mô phỏng