KHOA KĨ THUẬT PHÓNG XẠ

  1. Tên đơn vị: Khoa Kỹ thuật phóng xạ

Địa chỉ: Khu C, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

Số điện thoại: 02363.717314

  1. Chức năng, nhiệm vụ:

Khoa Kỹ thuật phóng xạ có nhiệm vụ chính là thực hiện kỹ thuật điều trị bằng xạ trị cho bệnh nhân:

– Phối hợp với các khoa xạ lâm sàng triển khai thực thi các kỹ thuật xạ trị để điều trị cho bệnh nhân có chỉ định xạ trị.

– Tiến hành lập kế hoạch điều trị, chiếu xạ và theo dõi các biến chứng do tia xạ.

– Đảm bảo an ninh bức xạ và an toàn bức xạ cho bệnh nhân, nhân viên y tế và người nhà bệnh nhân (cộng đồng).

– Công tác chăm sóc bệnh nhân đúng theo quy trình kỹ thuật, bảo đảm tốt nguyên tắc vô trùng, vô khuẩn.

– Lên cấu hình, tư vấn mua sắm các thiết bị xạ trị và các trang thiết bị đảm bảo an toàn bức xạ phục vụ hoạt động chuyên môn.

– Nghiên cứu và phát triển đưa vào áp dụng các kỹ thuật xạ trị tiên tiến dựa trên cấu hình trang thiết bị và điều kiện của sơ sở.

  1. Cơ cấu tổ chức: Nhân lực hiện có: 19 người, trong đó: Kỹ sư: 05 người; Kỹ thuật y, Điều dưỡng: 13 người; Nhân viên y tế: 01 người

– Trưởng khoa: KS. Nguyễn Văn Pháp

– Phó Trưởng khoa: KS. Đinh Xuân Hùng

– Kỹ thuật y trưởng khoa: CN. Nguyễn Ngọc Chiến