KHOA DƯỢC

1. Thông tin chung:

–         Tên khoa              : Khoa Dược

–         Địa chỉ                 : Tầng 1- Khu nhà D – Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

–         Điện thoại            : 0236.3.717.213

2. Tổ chức nhân sự:
Khoa Dược – Bệnh Viện Ung Bướu Đà Nẵng được thành lập từ năm 2015. Hiện nay có 27 nhân viên trong đó 09 dược sĩ đại học (1 DS.CKI, 1 Th.s), 14 dược sĩ cao đẳng, 03 Dược sĩ trung cấp, 01 hộ lý.

– Lãnh đạo khoa:

Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
Ds.CK1. Lê Thị Hà Thu Trưởng khoa. 02363.717.212 lhthu2010@gmail.com
0905.748.168
Ds. Nguyễn Đức Mai Anh P. Trưởng khoa 02363.717.213 maianh031188@gmail.com
0935.878.233

– Danh sách nhân sự:

STT Khu vực Họ và tên Trình độ  Trách nhiệm Ghi chú
1 Lê Thị Hà Thu Ds. CKI Trưởng khoa
2 Nguyễn Đức Mai Anh DSĐH Phó khoa
3 Kho thuốc nội trú Đoàn Thị Thanh Châu DSĐH Thủ kho Nghiện – Hướng thần
4 Hồ Thị Thùy Trâm DSTH Thủ kho thuốc viên
5 Nguyễn Thị Vui DSTH Thủ kho thuốc nước và thuốc ung thư
6 Chu Thị Thu Hồng DSTH Nhân viên kho thuốc
7 Kho vật tư y tế -phòng mổ Nguyễn Thị Hoa Hạnh DSTH Thủ kho Vật tư y tế tiêu hao – phòng mổ
8 Kho Dịch truyền Đặng Thanh Hiếu DSTH Thủ kho Dịch truyền, Dược chất phóng xạ
9 Kho Hóa chất – Y cụ Lê Thị Kim Cúc DSTH Thủ kho Hóa chất – Y cụ
10 Kho BHYT ngoại trú Biện Thị Hà Xuyên DSTH Thủ kho BHYT ngoại trú
11 Nhà thuốc bệnh viện Mai Thị Thu Thảo DSĐH Phụ trách Nhà thuốc Bệnh viện
12 Nguyễn Thị Tuyết DSTH Nhân viên nhà thuốc
13 Hồ Thị Thu Giang DSTH Nhân viên nhà thuốc
14 Nguyễn Thị Thu Hồng DSTH Nhân viên nhà thuốc, NV Dược bệnh phòng
15 Phòng Pha chế Ngô Thị Thùy Trang DSTH Nhân viên phòng pha chế
16 Nguyễn Thị Huyền DSTH Nhân viên phòng pha chế
17 Nguyễn Thị Minh Khải DSTH Nhân viên phòng pha chế
18 Nguyễn Tường Vy DSCĐ Nhân viên phòng pha chế
19 Trần Việt Linh DSĐH Nhân viên phòng pha chế
20 Dược lâm sàng – thông tin thuốc Mai Tuyết  Nhung Ths.DS Dược chính – Dược lâm sàng
21 Đặng Thị Thảo Trang DSĐH Dược chính – Dược lâm sàng
22 Nguyễn Đức Mai Anh DSĐH Dược chính – Dược lâm sàng Kiêm nhiệm
23 Đặng Thị Thu Hiếu DSĐH Dược chính – Dược lâm sàng
24 Nghiệp Vụ Dược Nguyễn Thị Thanh Sương DSTH Tiếp liệu
25 Nguyễn Thị Hương DSCĐ Hành chính
26 Phòng Thống Kê Nguyễn Thị Quỳnh Như DSTH Thống kê
27 Nguyễn Nữ Vân Dung DSĐH Thống kê
28 Tổ vệ sinh Châu Thị Vân Hộ lý

 

– Sơ đồ cơ cấu tổ chức, khoa Dược

 3.Cơ sở vật chất, trang thiết bị:

Khoa Dược Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng được bố trí ở vị trí thuận tiện ngay tầng 1 khu nhà A nên khá thuận lợi cho việc bảo quản, xuất nhập thuốc, vật tư y tế, hóa chất. Khoa Dược bệnh viện Ung thư Đà Nẵng là tiền thân của khoa Dược bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng (quy mô khoảng 300 giường bệnh). Hiện nay số lượng bệnh nhân điều trị nội trú vào khoảng 800 bệnh. Bệnh viện đã đầu tư cải tạo cơ sở vật chất, bổ sung các trang thiết bị mới, chuyên dụng nhằm xây dựng hệ thống kho của khoa Dược đạt tiêu chuẩn GSP theo quy định của thông tư 30/2018/TT-BYT.

  »Danh sách các phòng ban/khu vực bảo quản trong phạm vi cơ sở:

STT Bộ phận/Phòng ban Diện tích Ghi chú
1. Kho thuốc 1 (Kho dự trữ ) 62 m
2. Kho thuốc 2 (Kho cấp phát ) 69 m2
3. Kho hóa chất 28 m2
4. Kho hóa chất dễ cháy nổ 15 m2
5. Kho VTYT 1 (kho dự trữ) 25 m2
6. Kho VTYT 2 (kho dự trữ) 25 m2
7. Kho VTYT 2  (Kho cấp phát) 49 m2
8. Kho Dịch truyền 1 (kho dự trữ) 25 m2
9. Kho Dịch truyền 2 (kho dự trữ) 21 m2
10. Kho Dịch truyền 2 (kho cấp phát) 49 m2
11. Kho BHYT ngoại trú 123 m2
12. Nhà thuốc 89 m2
13. Phòng pha chế 69 m2
14. Phòng Dược lâm sàng-Thống kê dược 30 m2
15. Phòng Nghiệp vụ Dược 16 m2
16. Phòng Trưởng khoa Dược 16 m2
17. Phòng giao ban khoa 30 m2
  • Trong kho được chia thành các khu vực bảo quản như sau:

– Khu vực bảo quản khô, thoáng, nhiệt độ 15-25°C: Áp dụng đối với các thuốc bảo quản ở điều kiện thường.

– Tủ lạnh nhiệt độ 2-8°C: Thuốc bảo quản lạnh theo khuyến cáo nhà sản xuất.

– Điều kiện bảo quản đặc biệt:

+ Thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc, để trong tủ sắt có khóa. Tủ thuốc GN-HT luôn được khóa khi không sử dụng.

+ Thuốc độc được bảo quản ở khu vực riêng biệt

+ Điều kiện bảo quản lạnh 2-80C

  • Các thuốc bảo quản lạnh ở nhiệt độ 2 – 80C được bảo quản trong tủ lạnh.
  • Mỗi tủ lạnh được lắp 01 thiết bị theo dõi nhiệt độ có khả năng tự động ghi và cảnh báo qua tin nhắn và chuông báo.

+ Thuốc cần bảo quản tránh ánh sáng được ưu tiên bảo quản trong bao bì gốc, tên thuốc được dán nhãn “tránh ánh sáng”. Nếu không còn bao bì gốc: bảo quản trong hộp kín/túi tránh ánh sáng, ngăn kéo kín, ô đựng thuốc có nắp tránh sáng, cho vào túi nilon đen khi phát thuốc lên khoa phòng.

  • Trang thiết bị:

Sử dụng 2 hệ thống điều hòa không khí khác nhau: Điều hòa trung tâm và điều hòa 2 mảnh

Danh mục các thiết bị chính:

TT Tên thiết bị Tình trạng sử dụng Số lượng Ghi chú
1 Điều hòa không khí Tốt 7  
2 Tủ lạnh Tốt 03  
3 Tủ mát Alaska Tốt 07  
4 Nhiệt ẩm kế Tốt 23  
5 Hệ thống máy tính Tốt 25  
6 Hệ thống máy in Tốt 20  
7 Xe nâng Tốt 02  
8. Xe đẩy Tốt 03  
9. Tủ hút khí độc ESCO-ADC-6C1 Tốt 02 Phòng pha chế thuốc ung thư
10. Tủ hút khí độc ESCO-SCI-4N1-S Tốt 01 Phòng pha chế thuốc ung thư
11. Máy khử khuẩn cực tím Tốt 02 Phòng pha chế thuốc ung thư
12. Đèn cực tím di động Tốt 01 Phòng pha chế thuốc ung thư
13. Máy hút ẩm Tốt 06  
14. Máy in mã vạch Tốt 01  

4.Hoạt động chuyên môn

       1.Chức năng

Khoa Dược là khoa có chức năng thực hiện cung ứng, bảo quản và sử dụng thuốc, hóa chất và sinh phẩm trong bệnh viện, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về việc tổ chức thực hiện các hoat động tại khoa.

       2.Nhiệm vụ

– Thực hiện cung ứng, bảo quản và sử dụng thuốc, hóa chất và sinh phẩm trong bệnh viện dựa theo kế hoạch của Bệnh viện, và theo quy chế công tác khoa Dược.

– Hướng dẫn chuyên môn:

  • Hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và tiết kiệm.
  • Thông báo kịp thời các loại thuốc mới.
  • Hướng dẫn học viên thực tập tại khoa và các lớp học do Giám đốc phân công.

– Tham gia công tác chỉ đạo tuyến và công tác ngoại viện theo sự phân công của Ban Giám đốc.

– Tham gia công tác giảng dạy cho các đối tượng đến thực tập tại Bệnh viện.

– Tham gia nghiên cứu khoa học tại khoa và bệnh viện..