KHOA NỘI SOI & THĂM DÒ CHỨC NĂNG

  1. Tên đơn vị: Khoa Nội soi và thăm dò chức năng

Địa chỉ: Khu C, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

Số điện thoại: 02363.717341

  1. Chức năng, nhiệm vụ:

Khoa Nội soi và thăm dò chức năng là nơi tiến hành các kỹ thuật, thủ thuật nội soi và thăm dò chức năng để chẩn đoán, điều trị bệnh bằng các phương tiện, máy đưa vào bên trong cơ thể người bệnh để nội soi chẩn đoán và điều trị hoặc sử dụng các thiết bị y tế để đánh giá chức năng các cơ quan trong cơ thể như: điện tim, điện não, điện cơ, lưu huyết não…

Các kỹ thuật, thủ thuật nội soi và thăm dò chức năng được thực hiện tại khoa Nội soi thăm dò chức năng có các trang thiết bị máy móc, thuốc vật tư y tế đảm bảo nội soi, gây mê và hồi sức.

  1. Cơ cấu tổ chức: Nhân lực hiện có: 17 người, trong đó: Bác sĩ: 06 người; Điều dưỡng: 10 người; Nhân viên y tế: 01 người.

– Trưởng khoa: ThSBS. Nguyễn Ngọc Sơn

– Điều dưỡng trưởng khoa: CN. Bùi Xuân Thịnh