Chuyên Mục: Thông báo – Tuyển dụng

BV UNG BƯỚU THÔNG BÁO

Căn cứ Công văn số 5038/UBND-KT ngày 26/9/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả bão, lũ; Trước diễn biến phức tạp và nguy hiểm của bão số 4 (Bão NORU), để đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế, người bệnh,…

Thông báo “Về việc xét tuyển viên chức thuộc Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng năm 2021”

Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng thông báo về việc xét tuyển viên chức năm 2021 (Xem Thông báo xét tuyển tại đây) + Số lượng viên chức cần tuyển dụng: 16 người + Vị trí việc làm cần tuyển (Xem chi tiết tại đây) + Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển (Tải tại đây)…