STT KHOA PHÒNG ĐƠN VỊ ĐIỆN THOẠI EMAIL
1 TỔ CHỨC CÁN BỘ Trưởng phòng TCCB 3.717.121 giangTD@danang.gov.vn
2 Tổ chức cán bộ 3.717.131  
3 KẾ HOẠCH TỔNG HỢP Trưởng phòng KHTH 3.717.114 nhannpt@danang.gov.vn
4 Kế hoạch tổng hợp 3.717.138  
5 Quầy nhận bệnh nội trú 3.717.339  
6 TÀI CHÍNH KẾ TOÁN Trưởng phòng TCKT 3.717.555 hienltt@danang.gov.vn
7 Tài chính kế toán 3.717.132  
8 Quầy thu ngoại trú 3.717.413  
9 Phòng thu Viện phí 3.717.331  
10 HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ Trưởng phòng HCQT 3.717.133 vietdgh@danang.gov.vn
11 Hành chính quản trị 3.717.140  
12 Văn thư  3.717.717  
13 Kho Hành chính  3.717.236  
14 VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ Vật tư trang thiết bị y tế 3.717.103  
15 Trưởng phòng Vật tư trang thiết bị y tế 3.717.142 dungtdq@danang.gov.vn
16 ĐIỀU DƯỠNG Trưởng phòng Điều dưỡng 3.717.111 ngavtb@danang.gov.vn
17 Điều dưỡng 3.717.122  
18 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Trưởng phòng CNTT 3.717.171 congnt5@danang.gov.vn
19 Công nghệ thông tin 3.717.139  
20 CĐT và QLCLBV Trưởng phòng CĐT và QL chất lượng BV 3.717.134 sonnn@danang.gov.vn
21 Chỉ đạo tuyến và quản lý chất lượng BV 3.717.117  
22 KHOA DƯỢC Trưởng khoa 3.717.212 thulth1@danang.gov.vn
23 Dược lâm sàng và thông tin thuốc 3.717.213  
24 Thống kê 3.717.215  
25 Phòng trực Dược 3.717.217  
26 Kho thuốc 3.717.218  
27 Kho Dịch truyền 3.717.219  
28 Kho Hóa chất 3.717.220  
29 Kho Vật tư tiêu hao 3.717.227  
30 Phòng dược lâm sàng 3.717.228  
31 Kho Pha chế 3.717.229  
32 Nghiệp vụ Dược 3.717.230  
33 Nhà thuốc  3,717,408  
34 Kho BHYT 3,717,409  
35 KHOA NỘI 4 Trưởng khoa 3.717.223 hiennd@danang.gov.vn
36 Quầy điều dưỡng trực Khu A 3.717.225  
37 Hành chính đơn vị Khu A 3.717.221  
38 Phòng giao ban KhuB 3.717.222  
39 Phòng khám ngoại trú CSGN 3.717.226  
40 Hành chính đơn vị Khu B 3.717.224  
41 KHOA UNG BƯỚU TỔNG HỢP Hành chính 3.717.241  
42 Phòng nhận bệnh 3.717.242  
43 Quầy điều dưỡng trực 3.717.243  
44 KHOA NGOẠI 1 Hành chính 3.717.271  
45 Phòng nhận bệnh 3.717.273  
46 Quầy điều dưỡng trực 3.717.272  
47 KHOA NGOẠI 2 Trưởng khoa 3.717.283 liennv@danang.gov.vn
48 Hành chính 3.717.281  
49 Quầy điều dưỡng trực 3.717.282  
50 KHOA NGOẠI 3 Trưởng khoa 3.717.254 quytt2@danang.gov.vn
51 Quầy điều dưỡng trực 3.717.251  
52 Hành chính 3.717.252  
53 KHOA NỘI 1 Phòng nhận bệnh 3.717.261  
54 Phòng bệnh nặng 3.717.262  
55 Phòng điều dưỡng dược 3.717.263  
56 Phòng điều dưỡng trực 3,717,264  
57 KHOA NỘI 2 Trưởng khoa 3.717.293 thongnk@danang.gov.vn
58 Hành chính 3.717.291  
59 Quầy điều dưỡng trực 3.717.292  
60 KHOA NỘI 3 Trưởng khoa 3.717.203 sinhpv@danang.gov.vn
61 Hành chính (ĐDT và ĐD thanh toán VP) 3.717.201  
62 Quầy điều dưỡng trực 3.717.202  
63 Phó Trưởng khoa 3.717.204  
64 KHOA XẠ TRỊ Phòng khám xạ trị 3.717.234  
65 Hành chính 3.717.231  
66 Khu B 3.717.235  
67 KHOA GÂY MÊ HỒI SỨC Trưởng khoa 3.717.381 channv@danang.gov.vn
68 Hành chính 3.717.382  
69 Quầy điều dưỡng trực 3.717.383  
70 Phòng mổ 3.717.384  
71 KHOA KỸ THUẬT PHÓNG XẠ Trưởng khoa 3,717,311 phapnv@danang.gov.vn
72 Lập kế hoạch điều trị 3,717,313  
73 Phòng điều khiển máy mô phỏng 3.717.312  
74 Hành chính 3.717.314  
75 Phòng xạ trị áp sát 3.717.315  
76 Phòng điều khiển máy gia tốc 3.717.316  
77 KHOA Y HỌC HẠT NHÂN Trưởng khoa 3.717.302 dunghd3@danang.gov.vn
78 Điều dưỡng 3.717.303  
79 Phòng điều khiển máy Spect/CT 3.717.304  
80 Phòng khám 3.717.305  
81 Điều dưỡng trực 3.717.306  
82 Phòng điều trị  3.717.309  
83 KHOA KHÁM BỆNH & CẤP CỨU Hành chính 3,717,347  
84 Cấp cứu 3.717.332  
85 Quầy tiếp đón và hướng dẫn 3.717.333  
86 Tiếp nhận yêu cầu 3,717,346  
87 Tư vấn yêu cầu 3,717,419  
88 Phòng khám yêu cầu 1 3,717,515  
89 Phòng khám yêu cầu 2 3.717.334  
90 Phòng khám yêu cầu 3 3,717,338  
91 Phòng khám yêu cầu vú – phụ khoa 3,717,310  
92 Phòng khám chăm sóc -giảm nhẹ 3.717.336  
93 Phòng khám 7 3.717.402  
94 Phòng khám số 8 3,717,403  
95 Phòng khám 9 3.717.404  
96 Phòng khám số 13 3.717.415  
97 Phòng khám 14 3.717.335  
98 Phòng khám số 16 3.717.414  
99 Phòng khám vú 3.717.405  
100 Phòng khám phụ khoa 3,717,418  
101 Khu Nội 5 3,717,371  
102 Khu Nội 6 3.717.417  
103 KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH Đọc phim X Quang 3.717.320  
104 Đọc phim Cắt lớp vi tính 3.717.321  
105 Phòng cộng hưởng từ 3.717.323  
106 Nhận bệnh cắt lớp công hưởng từ 3.717.324  
107 Phòng nhận bệnh X- quang 3.717.325  
108 Nhân bệnh siêu âm 3.717.326  
109 Phòng hành chính 3.717.327  
110 Phòng siêu âm nội viện 3.717.328  
111 Phòng siêu âm yêu cầu 3.717.330  
112 KHOA NỘI SOI VÀ THĂM DÒ CHỨC NĂNG Trưởng khoa 3.717.345 ngocpm1@danang.gov.vn
113 Nhận bệnh 3.717.341  
114 Hành chính 3.717.342  
115 Giao ban 3.717.343  
116 KHOA XÉT NGHIỆM – TRUYỀN MÁU Trưởng khoa 3.717.362 hunglv9@danang.gov.vn
117 KTV trưởng 3.717.355  
118 Hành chính 3.717.351  
119 Cấp phát máu 3.717.353  
120 Phòng trực truyền máu 3.717.354  
121 Phòng hiến máu và tiểu cầu 3.717.352  
122 Đơn vị Huyết học 3.717.361  
123 Đơn vị Hóa sinh 3.717.363  
124 Đơn vị Vi sinh 3.717.366  
125 Phòng tiếp nhận mẫu nghiệm 3.717.364  
126 Phòng lấy mẫu xét nghiệm 3.717.365  
127 Hành chính 3.717.374  
128 KHOA GIẢI PHẪU BỆNH Nhận bệnh 3.717.392  
129 Hành chính 3.717.393  
130 KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN Đơn vị tiệt trùng 3.717.394  
131 Hành chính 3.717.395  
132 Đơn vị giặt là 3.717.397  
133 KHOA DINH DƯỠNG TIẾT CHẾ Bếp ăn  3,717,349 khoadinhduongbvubdn@gmail.com
134 Phòng khám dinh dưỡng 3,717,106    
135 CÁC KHU VỰC KHÁC Phòng an ninh cổng chính 3.717.101  
136 Phòng an ninh cổng phụ 3.717.102  
137 Camera 3.717.211  
138 Chốt khai báo y tế 3.717.301  
139 Chốt bảo vệ khu điều trị nội trú 3,717,216