KHOA PHÒNG ĐƠN VỊ ĐIỆN THOẠI EMAIL  
TỔ CHỨC CÁN BỘ Trưởng phòng TCCB 3.717.121 giangTD@danang.gov.vn  
Tổ chức cán bộ 3.717.131    
KẾ HOẠCH TỔNG HỢP Trưởng phòng KHTH 3.717.114 nhannpt@danang.gov.vn  
Kế hoạch tổng hợp 3.717.138    
Quầy nhận bệnh nội trú 3.717.339    
TÀI CHÍNH KẾ TOÁN Trưởng phòng TCKT 3.717.555 hienltt@danang.gov.vn  
Tài chính kế toán 3.717.132    
Quầy thu ngoại trú 3.717.413    
Phòng thu Viện phí 3.717.331    
HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ Trưởng phòng HCQT 3.717.133 vietdgh@danang.gov.vn  
Hành chính quản trị 3.717.140    
Văn thư  3.717.717    
Kho Hành chính  3.717.236    
VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ Vật tư trang thiết bị y tế 3.717.103    
Trưởng phòng Vật tư trang thiết bị y tế 3.717.142 dungtdq@danang.gov.vn  
ĐIỀU DƯỠNG Trưởng phòng Điều dưỡng 3.717.111 ngavtb@danang.gov.vn  
Điều dưỡng 3.717.122    
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Trưởng phòng CNTT 3.717.171 congnt5@danang.gov.vn  
Công nghệ thông tin 3.717.139    
CĐT và QLCLBV Trưởng phòng CĐT và QL chất lượng BV 3.717.134 sonnn@danang.gov.vn  
Chỉ đạo tuyến và quản lý chất lượng BV 3.717.117    
KHOA DƯỢC Trưởng khoa 3.717.212 thulth1@danang.gov.vn  
Dược lâm sàng và thông tin thuốc 3.717.213    
Thống kê 3.717.215    
Phòng trực Dược 3.717.217    
Kho thuốc 3.717.218    
Kho Dịch truyền 3.717.219    
Kho Hóa chất 3.717.220    
Kho Vật tư tiêu hao 3.717.227    
Phòng dược lâm sàng 3.717.228    
Kho Pha chế 3.717.229    
Nghiệp vụ Dược 3.717.230    
Nhà thuốc  3,717,408    
Kho BHYT 3,717,409    
KHOA NỘI 4 Trưởng khoa 3.717.223 hiennd@danang.gov.vn  
Quầy điều dưỡng trực Khu A 3.717.225    
Hành chính đơn vị Khu A 3.717.221    
Phòng giao ban KhuB 3.717.222    
Phòng khám ngoại trú CSGN 3.717.226    
Hành chính đơn vị Khu B 3.717.224    
KHOA UNG BƯỚU TỔNG HỢP Hành chính 3.717.241    
Phòng nhận bệnh 3.717.242    
Quầy điều dưỡng trực 3.717.243    
KHOA NGOẠI 1 Hành chính 3.717.271    
Phòng nhận bệnh 3.717.273    
Quầy điều dưỡng trực 3.717.272    
KHOA NGOẠI 2 Trưởng khoa 3.717.283 liennv@danang.gov.vn  
Hành chính 3.717.281    
Quầy điều dưỡng trực 3.717.282    
KHOA NGOẠI 3 Trưởng khoa 3.717.254 quytt2@danang.gov.vn  
Quầy điều dưỡng trực 3.717.251    
Hành chính 3.717.252    
KHOA NỘI 1 Phòng nhận bệnh 3.717.261    
Phòng bệnh nặng 3.717.262    
Phòng điều dưỡng dược 3.717.263    
Phòng điều dưỡng trực 3,717,264    
KHOA NỘI 2 Trưởng khoa 3.717.293 thongnk@danang.gov.vn  
Hành chính 3.717.291    
Quầy điều dưỡng trực 3.717.292    
KHOA NỘI 3 Trưởng khoa 3.717.203 sinhpv@danang.gov.vn  
Hành chính (ĐDT và ĐD thanh toán VP) 3.717.201    
Quầy điều dưỡng trực 3.717.202    
Phó Trưởng khoa 3.717.204    
KHOA XẠ TRỊ Phòng khám xạ trị 3.717.234    
Hành chính 3.717.231    
Khu B 3.717.235    
KHOA GÂY MÊ HỒI SỨC Trưởng khoa 3.717.381 channv@danang.gov.vn  
Hành chính 3.717.382    
Quầy điều dưỡng trực 3.717.383    
Phòng mổ 3.717.384    
KHOA KỸ THUẬT PHÓNG XẠ Trưởng khoa 3,717,311 phapnv@danang.gov.vn  
Lập kế hoạch điều trị 3,717,313    
Phòng điều khiển máy mô phỏng 3.717.312    
Hành chính 3.717.314    
Phòng xạ trị áp sát 3.717.315    
Phòng điều khiển máy gia tốc 3.717.316    
KHOA Y HỌC HẠT NHÂN Trưởng khoa 3.717.302 dunghd3@danang.gov.vn  
Điều dưỡng 3.717.303    
Phòng điều khiển máy Spect/CT 3.717.304    
Phòng khám 3.717.305    
Điều dưỡng trực 3.717.306    
Phòng điều trị  3.717.309    
KHOA KHÁM BỆNH & CẤP CỨU

Hành chính 3,717,347    
Cấp cứu 3.717.332    
Quầy tiếp đón và hướng dẫn 3.717.333    
Tiếp nhận yêu cầu 3,717,346    
Tư vấn yêu cầu 3,717,419    
Phòng khám yêu cầu 1 3,717,515    
Phòng khám yêu cầu 2 3.717.334    
Phòng khám yêu cầu 3 3,717,338    
Phòng khám yêu cầu vú – phụ khoa 3,717,310    
Phòng khám chăm sóc -giảm nhẹ 3.717.336    
Phòng khám 7 3.717.402    
Phòng khám số 8 3,717,403    
Phòng khám 9 3.717.404    
Phòng khám số 13 3.717.415    
Phòng khám 14 3.717.335    
Phòng khám số 16 3.717.414    
Phòng khám vú 3.717.405    
Phòng khám phụ khoa 3,717,418    
Khu Nội 5 3,717,371    
Khu Nội 6 3.717.417    
Phòng khám xạ trị 3.717.104    
KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH Đọc phim X Quang 3.717.320    
Đọc phim Cắt lớp vi tính 3.717.321    
Phòng cộng hưởng từ 3.717.323    
Nhận bệnh cắt lớp công hưởng từ 3.717.324    
Phòng nhận bệnh X- quang 3.717.325    
Nhân bệnh siêu âm 3.717.326    
Phòng hành chính 3.717.327    
Phòng siêu âm nội viện 3.717.328    
Phòng siêu âm yêu cầu 3.717.330    
KHOA NỘI SOI VÀ THĂM DÒ CHỨC NĂNG Trưởng khoa 3.717.345 ngocpm1@danang.gov.vn  
Nhận bệnh 3.717.341    
Hành chính 3.717.342    
Giao ban 3.717.343    
KHOA XÉT NGHIỆM – TRUYỀN MÁU Trưởng khoa 3.717.362 hunglv9@danang.gov.vn  
KTV trưởng 3.717.355    
Hành chính 3.717.351    
Cấp phát máu 3.717.353    
Phòng trực truyền máu 3.717.354    
Phòng hiến máu và tiểu cầu 3.717.352    
Đơn vị Huyết học 3.717.361    
Đơn vị Hóa sinh 3.717.363    
Đơn vị Vi sinh 3.717.366    
Phòng tiếp nhận mẫu nghiệm 3.717.364    
Phòng lấy mẫu xét nghiệm 3.717.365    
Hành chính 3.717.374    
KHOA GIẢI PHẪU BỆNH Nhận bệnh 3.717.392    
Hành chính 3.717.393    
KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN Đơn vị tiệt trùng 3.717.394    
Hành chính 3.717.395    
Đơn vị giặt là 3.717.397    
KHOA DINH DƯỠNG TIẾT CHẾ Bếp ăn  3,717,349 khoadinhduongbvubdn@gmail.com  
Phòng khám dinh dưỡng 3,717,106    
CÁC KHU VỰC KHÁC Phòng an ninh cổng chính 3.717.101    
Phòng an ninh cổng phụ 3.717.102    
Camera 3.717.211    
Chốt khai báo y tế 3.717.301    
Chốt bảo vệ khu điều trị nội trú 3,717,216