KHOA PHÒNG ĐƠN VỊ ĐIỆN THOẠI EMAIL
BAN GIÁM ĐỐC BSCKII. Trần Tứ Quý – Giám đốc 3.717.888 quytt2@danang.gov.vn
BSCKII. Nguyễn Thanh Hùng – Phó Giám đốc 3.717.686 hungnt20@danang.gov.vn
ThS BS. Phan Vĩnh Sinh – Phó Giám đốc 3.717.777 sinhpv@danang.gov.vn
TỔ CHỨC CÁN BỘ Trưởng phòng TCCB 3.717.121 giangTD@danang.gov.vn
Tổ chức cán bộ 3.717.131
KẾ HOẠCH TỔNG HỢP Trưởng phòng KHTH 3.717.114 nhannpt@danang.gov.vn
Kế hoạch tổng hợp 3.717.138
Quầy nhận bệnh nội trú 3.717.339
TÀI CHÍNH KẾ TOÁN Trưởng phòng TCKT 3.717.555 hienltt@danang.gov.vn
Tài chính kế toán 3.717.132
Quầy thu ngoại trú 3.717.413
Phòng thu Viện phí 3.717.331
HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ Trưởng phòng HCQT 3.717.133 hungtd6@danang.gov.vn
Hành chính quản trị 3.717.140
Văn thư 3.717.717
Kho Hành chính 3.717.236
VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ Vật tư trang thiết bị y tế 3.717.103
Trưởng phòng Vật tư trang thiết bị y tế 3.717.142 dungtdq@danang.gov.vn
ĐIỀU DƯỠNG Trưởng phòng Điều dưỡng 3.717.111 ngavtb@danang.gov.vn
Điều dưỡng 3.717.122
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Trưởng phòng CNTT 3.717.171 congnt5@danang.gov.vn
Công nghệ thông tin 3.717.139
CĐT và QLCLBV Trưởng phòng CĐT và QL chất lượng BV 3.717.134 sonnn@danang.gov.vn
Chỉ đạo tuyến và quản lý chất lượng BV 3.717.117
KHOA DƯỢC Trưởng khoa 3.717.212 thulth1@danang.gov.vn
Dược lâm sàng và thông tin thuốc 3.717.213
Thống kê 3.717.215
Phòng trực Dược 3.717.217
Kho thuốc 3.717.218
Kho Dịch truyền 3.717.219
Kho Hóa chất 3.717.220
Kho Vật tư tiêu hao 3.717.227
Phòng dược lâm sàng 3.717.228
Kho Pha chế 3.717.229
Nghiệp vụ Dược 3.717.230
Nhà thuốc 3,717,408
Kho BHYT 3,717,409
KHOA NỘI 4 Trưởng khoa 3.717.223 hiennd@danang.gov.vn
Quầy điều dưỡng trực Khu A 3.717.225
Hành chính đơn vị Khu A 3.717.221
Phòng giao ban KhuB 3.717.222
Phòng khám ngoại trú CSGN 3.717.226
Hành chính đơn vị Khu B 3.717.224
KHOA UNG BƯỚU TỔNG HỢP Hành chính 3.717.241
Phòng nhận bệnh 3.717.242
Quầy điều dưỡng trực 3.717.243
KHOA NGOẠI 1 Hành chính 3.717.271
Phòng nhận bệnh 3.717.273
Quầy điều dưỡng trực 3.717.272
KHOA NGOẠI 2 Trưởng khoa 3.717.283 liennv@danang.gov.vn
Hành chính 3.717.281
Quầy điều dưỡng trực 3.717.282
KHOA NGOẠI 3 Trưởng khoa 3.717.254 quytt2@danang.gov.vn
Quầy điều dưỡng trực 3.717.251
Hành chính 3.717.252
KHOA NỘI 1 Phòng nhận bệnh 3.717.261
Phòng bệnh nặng 3.717.262
Phòng điều dưỡng dược 3.717.263
Phòng điều dưỡng trực 3,717,264
KHOA NỘI 2 Trưởng khoa 3.717.293 thongnk@danang.gov.vn
Hành chính 3.717.291
Quầy điều dưỡng trực 3.717.292
KHOA NỘI 3 Trưởng khoa 3.717.203 sinhpv@danang.gov.vn
Hành chính (ĐDT và ĐD thanh toán VP) 3.717.201
Quầy điều dưỡng trực 3.717.202
Phó Trưởng khoa 3.717.204
KHOA XẠ TRỊ Phòng khám xạ trị 3.717.234
Hành chính 3.717.231
Khu B 3.717.235
KHOA GÂY MÊ HỒI SỨC Trưởng khoa 3.717.381 channv@danang.gov.vn
Hành chính 3.717.382
Quầy điều dưỡng trực 3.717.383
Phòng mổ 3.717.384
KHOA KỸ THUẬT PHÓNG XẠ Trưởng khoa 3,717,311 phapnv@danang.gov.vn
Lập kế hoạch điều trị 3,717,313
Phòng điều khiển máy mô phỏng 3.717.312
Hành chính 3.717.314
Phòng xạ trị áp sát 3.717.315
Phòng điều khiển máy gia tốc 3.717.316
KHOA Y HỌC HẠT NHÂN Trưởng khoa 3.717.302 dunghd3@danang.gov.vn
Điều dưỡng 3.717.303
Phòng điều khiển máy Spect/CT 3.717.304
Phòng khám 3.717.305
Điều dưỡng trực 3.717.306
Phòng điều trị 3.717.309
KHOA KHÁM BỆNH & CẤP CỨU

Hành chính 3,717,347
Cấp cứu 3.717.332
Quầy tiếp đón và hướng dẫn 3.717.333
Tiếp nhận yêu cầu 3,717,346
Tư vấn yêu cầu 3,717,419
Phòng khám yêu cầu 1 3,717,515
Phòng khám yêu cầu 2 3.717.334
Phòng khám yêu cầu 3 3,717,338
Phòng khám yêu cầu vú – phụ khoa 3,717,310
Phòng khám chăm sóc -giảm nhẹ 3.717.336
Phòng khám 7 3.717.402
Phòng khám số 8 3,717,403
Phòng khám 9 3.717.404
Phòng khám số 13 3.717.415
Phòng khám 14 3.717.335
Phòng khám số 16 3.717.414
Phòng khám vú 3.717.405
Phòng khám phụ khoa 3,717,418
Khu Nội 5 3,717,371
Khu Nội 6 3.717.417
Phòng khám xạ trị 3.717.104
KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH Đọc phim X Quang 3.717.320
Đọc phim Cắt lớp vi tính 3.717.321
Phòng cộng hưởng từ 3.717.323
Nhận bệnh cắt lớp công hưởng từ 3.717.324
Phòng nhận bệnh X- quang 3.717.325
Nhân bệnh siêu âm 3.717.326
Phòng hành chính 3.717.327
Phòng siêu âm nội viện 3.717.328
Phòng siêu âm yêu cầu 3.717.330
KHOA NỘI SOI VÀ THĂM DÒ CHỨC NĂNG Trưởng khoa 3.717.345 ngocpm1@danang.gov.vn
Nhận bệnh 3.717.341
Hành chính 3.717.342
Giao ban 3.717.343
KHOA XÉT NGHIỆM – TRUYỀN MÁU Trưởng khoa 3.717.362 hunglv9@danang.gov.vn
KTV trưởng 3.717.355
Hành chính 3.717.351
Cấp phát máu 3.717.353
Phòng trực truyền máu 3.717.354
Phòng hiến máu và tiểu cầu 3.717.352
Đơn vị Huyết học 3.717.361
Đơn vị Hóa sinh 3.717.363
Đơn vị Vi sinh 3.717.366
Phòng tiếp nhận mẫu nghiệm 3.717.364
Phòng lấy mẫu xét nghiệm 3.717.365
Hành chính 3.717.374
KHOA GIẢI PHẪU BỆNH Nhận bệnh 3.717.392
Hành chính 3.717.393
KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN Đơn vị tiệt trùng 3.717.394
Hành chính 3.717.395
Đơn vị giặt là 3.717.397
KHOA DINH DƯỠNG TIẾT CHẾ Bếp ăn 3,717,349 khoadinhduongbvubdn@gmail.com
Phòng khám dinh dưỡng 3,717,106
CÁC KHU VỰC KHÁC Phòng an ninh cổng chính 3.717.101
Phòng an ninh cổng phụ 3.717.102
Camera 3.717.211
Chốt khai báo y tế 3.717.301
Chốt bảo vệ khu điều trị nội trú 3,717,216