Chuyên Mục: Cải cách hành chính

Tự kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện 06 tháng đầu năm 2020

Từ ngày 21/7/2020 đến ngày 22/7/2020, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng đã tiến hành tổ chức tự kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện. Qua 02 ngày làm việc khẩn trương, đoàn tự kiểm tra đánh giá chất lượng đã rà soát lại toàn bộ 83 tiêu chí chất lượng Bệnh viện do…

Báo cáo sơ kết 9 tháng năm 2017 và phương hướng hoạt động 3 tháng cuối năm

Trong 9 tháng đầu năm 2017, mặc dù vẫn còn một số khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ nhưng tập thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng đã vươn lên hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ và chỉ tiêu…

Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm

Dưới sự lãnh đạo của Sở Y tế thành phố ĐN, Đảng ủy, Ban Giám đốc cùng sự quyết tâm nỗ lực phấn đấu, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm cao, tập thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động của Bệnh viện đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ và…