KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

  1. Tên đơn vị: Khoa Chẩn đoán hình ảnh

Địa chỉ: Khu C, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

Số điện thoại: 02363.717327

  1. Chức năng, nhiệm vụ:

– Thực hiện các kỹ thuật tạo ảnh y học để chẩn đoán bệnh và theo dõi kết quả điều trị bằng các thiết bị X-quang, siêu âm, cộng hưởng từ…

– Thực hiện các thủ thuật trên máy chụp XQ, chụp cắt lớp vi tính, siêu âm như chọc hút, sinh thiết, chẩn đoán dưới hướng dẫn siêu âm, XQ, cắt lớp vi tính,…

– Tuân thủ tuyệt đối an toàn và kiểm soát bức xạ.

– Quản lý các thiết bị chặt chẽ, theo đúng quy chế quản lý và sử dụng vật tư, thiết bị y tế, đảm bảo hiệu quả chuyên môn và hiệu quả kinh tế.

– Đạo tạo nhân viên thành thạo trước khi vận hành, sử dụng thiết bị mới.

– Tuân thủ quy trình kỹ thuật bệnh viện, quy chế chuyên môn khi thực hiện kỹ thuật, đảm bảo an toàn người bệnh.

– Tổ chức lưu trữ, bảo quản phim, hình ảnh điển hình phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo.

  1. Cơ cấu tổ chức: Nhân lực hiện có: 37 người, trong đó: Bác sĩ: 13 người; Điều dưỡng: 09 người; Kỹ thuật y: 14 người; Nhân viên y tế: 01 người

– Trưởng khoa: BSCKII. Nguyễn Văn Đính

– Phó Trưởng khoa: BSCKI. Phạm Ngọc Đề

– Kỹ thuật y trưởng khoa: CN. Mạc Như Thưởng