Chuyên Mục: Tổng Hợp En

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm & phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm

Ngày 28/7/2021, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 06 tháng đầu năm & phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2021, BSCKII Trần Tứ Quý, Giám đốc bệnh viện, chủ trì hội nghị cùng với sự tham gia của các trưởng/ phụ trách các khoa…

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

Tên đơn vị: Phòng Kế hoạch tổng hợp Địa chỉ: Tầng 3, Khu A Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng Số điện thoại: 02363.717138 Chức năng, nhiệm vụ: Phòng Kế hoạch tổng hợp là phòng chuyên môn, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước…

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

XIX. CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH 1209 Chụp dạ dày – tá tràng có chất cản quang kỹ thuật số 1210 Chụp Xquang Blondeau kỹ thuật số 1211 Chụp Xquang bàng quang – niệu đạo ngược dòng kỹ thuật số 1212 Chụp Xquang bàng quang có bơm thuốc cản quang kỹ thuật số 1213 Chụp Xquang…