Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm & phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm

Ngày 28/7/2021, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 06 tháng đầu năm & phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2021, BSCKII Trần Tứ Quý, Giám đốc bệnh viện, chủ trì hội nghị cùng với sự tham gia của các trưởng/ phụ trách các khoa phòng.

Giám đốc Trần Tứ Qúy phát phiểu tại Hội nghị trực tuyến sơ kết 06 tháng đầu năm 2021

Hội nghị là cơ hội để bệnh viện nhìn lại các hoạt động khám, chữa bệnh trong nửa đầu năm 2021 và đặt quyết tâm cao độ hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu nửa cuối năm 2021.

Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh COVID-19, tuy nhiên được sự quan tâm, ủng hộ của các cấp chính quyền, dưới sự lãnh đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc bệnh viện, cùng với sự nỗ lực, đoàn kết của toàn bộ cán bộ, nhân viên, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng đã có đạt được nhiều thành tựu trong công tác khám chữa bệnh, và được người bệnh, người nhà người bệnh tin tưởng.

Hội nghị online sơ kết công tác 6 tháng đầu năm & phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm

Bệnh viện đã tập trung mọi nguồn lực thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, 6 tháng đầu năm Bệnh viện đã khám hơn 47.000  lượt khám cho người dân, điều trị nội trú cơ bản hoàn thành đúng kế hoạch chỉ tiêu được giao. Chú trọng công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học nâng cao trình độ chuyên môn, nhằm từng bước nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh; Tăng cường các biện pháp nâng cao y đức, cải cách thủ tục hành chính.

Những thành tựu đã đạt được 06 tháng đầu năm 2021

Về công tác phòng chống dịch Covid-19, với tâm thế chủ động, nhằm đảm bảo cho công tác khám chữa bệnh diễn ra bình thường với quyết tâm “Chống dịch như chống giặc!”, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng đã và đang thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo đúng quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế.

Mục tiêu hoạt động chung 06 tháng cuối năm 2021

Về triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, Giám đốc Bệnh viện yêu cầu các Khoa, Phòng tiếp tục thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo kế hoạch; thường xuyên rà soát, bổ sung những nhiệm vụ phát sinh theo yêu cầu công tác để tập trung giải quyết tháo gỡ. Đặc biệt, thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép”: vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả, vừa đảm bảo chất lượng của công tác khám chữa bệnh cho người dân.

Với tinh thần xây dựng, đoàn kết và nhất trí cao, các lãnh đạo khoa phòng dự Hội nghị đã tham gia ý kiến đóng góp xây dựng, hoàn chỉnh báo cáo; đề xuất bổ sung một số giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 đã đề ra.

Kết luận Hội nghị, BSCKII Trần Tứ Quý, Giám đốc bệnh viện, đã biểu dương sự nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ của các Khoa, Phòng và của toàn thể viên chức, người lao động của Bệnh viện trong 6 tháng đầu năm 2021.

Tập thể đội ngũ cán bộ viên chức, người lao động của Bệnh viện trong 6 tháng cuối năm 2021 sẽ nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đoàn kết nhất trí, chung sức đồng lòng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng Bệnh viện ngày càng phát triển, là địa chỉ tin cậy, tin yêu, đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Phòng Chỉ đạo tuyến & Quản lý chất lượng Bệnh viện