Chuyên Mục: Tổng Hợp En

HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC

STT TÊN KĨ THUẬT I. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC 1 Bài niệu cưỡng bức 2 Băng bó vết thương 3 Bơm rửa màng phổi 4 Bơm rửa phế quản có bàn chải 5 Bơm rửa phế quản không bàn chải 6 Bóp bóng Ambu qua mặt nạ 7 Cầm máu (vết thương chảy máu) 8 Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp 9 Chăm sóc catheter động mạch 10 Chăm sóc catheter tĩnh mạch 11 Chăm sóc lỗ mở khí quản 12 Chăm sóc mắt ở người bệnh hôn mê 13 Cho ăn qua ống thông dạ dày 14 Chọc áp xe gan…