Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm

Dưới sự lãnh đạo của Sở Y tế thành phố ĐN, Đảng ủy, Ban Giám đốc cùng sự quyết tâm nỗ lực phấn đấu, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm cao, tập thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động của Bệnh viện đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ và chỉ tiêu chuyên môn đã đề ra trong 6 tháng đầu năm 2017. Trong đó có những thuận lợi và khó khăn như sau:

Chi tiết xem tại đây!