Chuyên Mục: Thông Tin Chuyên Ngành

Tự kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện 06 tháng đầu năm 2020

Từ ngày 21/7/2020 đến ngày 22/7/2020, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng đã tiến hành tổ chức tự kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện. Qua 02 ngày làm việc khẩn trương, đoàn tự kiểm tra đánh giá chất lượng đã rà soát lại toàn bộ 83 tiêu chí chất lượng Bệnh viện do…