Thông tư số 24/2020/TT-BYT

Thông tư 24/2020/TT-BYT quy định về phiếu chẩn đoán nguyên nhân tử vong, cấp giấy báo tử và thống kê tử vong tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do bộ y tế ban hành ngày 28 tháng 12 năm 2020

Chi tiết xem tại file đính kèm