Chuyên Mục: Thông Tin Chuyên Ngành

Công văn tuyên truyền phổ biến các Luật, nghị quyết dược thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

Công văn tuyên truyền các luật, nghị quyết, chỉ thị Tải về Luật bảo vệ bí mật nhà nước Tải về Luật bồi thường nhà nước Tải về Luật cảnh sát biển Việt Nam Tải về Luật chăn nuôi Tải về Luật Công an nhân dân Tải về Luật đặc xá Tải về Luật Phòng,…

Chỉ thị tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố trong tình hình mới

Chỉ thị  tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật,  kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố trong tình hình mới. Chi tiết tại file đính kèm!