HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC

STT

TÊN KĨ THUẬT

I. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC

1

Bài niệu cưỡng bức

2

Băng bó vết thương

3

Bơm rửa màng phổi

4

Bơm rửa phế quản có bàn chải

5

Bơm rửa phế quản không bàn chải

6

Bóp bóng Ambu qua mặt nạ

7

Cầm máu (vết thương chảy máu)

8

Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp

9

Chăm sóc catheter động mạch

10

Chăm sóc catheter tĩnh mạch

11

Chăm sóc lỗ mở khí quản

12

Chăm sóc mắt ở người bệnh hôn mê

13

Cho ăn qua ống thông dạ dày

14

Chọc áp xe gan qua siêu âm

15

Chọc dịch khớp

16

Chọc dịch màng bụng

17

Chọc dịch não tuỷ

18

Chọc dò màng ngoài tim cấp cứu

19

Chọc dò màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm

20

Chọc dò ổ bụng cấp cứu

21

Chọc hút /dẫn lưu dịch màng phổi

22

Chọc hút áp xe thành bụng

23

Chọc hút dịch màng ngoài tim dưới siêu âm

24

Chọc hút nước tiểu trên xương mu

25

Chọc hút tế bào gan dưới hướng dẫn siêu âm

26

Chọc hút/dẫn lưu khí màng phổi áp lực thấp

27

Dẫn lưu dịch máu màng ngoài tim cấp cứu

28

Đặt catheter động mạch

29

Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm

30

Đặt Mask thanh quản

31

Đặt máy tạo nhịp tạm thời trong tim

32

Đặt nội khí quản 2 nòng

33

Đặt nội khí quản cấp cứu

34

Đặt nội khí quản khi dạ dầy đầy

35

Đặt nội khí quản khó  ngược dòng

36

Đặt nội khí quản khó với đèn Mac Coy (đèn có mũi điều khiển), mask thanh quản

37

Đặt nội khí quản qua mũi

38

Đặt nội khí quản với ống nội khí quản có vòng xoắn kim loại

39

Đặt ống thông Blakemore vào thực quản cầm máu

40

Đặt ống thông dạ dày

41

Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang