Chuyên Mục: Thông Tin Chuyên Ngành

Báo cáo sơ kết 9 tháng năm 2017 và phương hướng hoạt động 3 tháng cuối năm

Trong 9 tháng đầu năm 2017, mặc dù vẫn còn một số khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ nhưng tập thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng đã vươn lên hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ và chỉ tiêu…

Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm

Dưới sự lãnh đạo của Sở Y tế thành phố ĐN, Đảng ủy, Ban Giám đốc cùng sự quyết tâm nỗ lực phấn đấu, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm cao, tập thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động của Bệnh viện đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ và…