Chuyên Mục: Tổng hợp Vi

Danh Bạ

STT KHOA PHÒNG ĐƠN VỊ ĐIỆN THOẠI EMAIL 1 TỔ CHỨC CÁN BỘ Trưởng phòng TCCB 3.717.121 giangTD@danang.gov.vn 2 Tổ chức cán bộ 3.717.131   3 KẾ HOẠCH TỔNG HỢP Trưởng phòng KHTH 3.717.114 nhannpt@danang.gov.vn 4 Kế hoạch tổng hợp 3.717.138   5 Quầy nhận bệnh nội trú 3.717.339   6 TÀI CHÍNH KẾ TOÁN…

Yêu thương là kết nối

Mỗi sự kết nối của chúng ta là bắc thêm một nhịp cầu nhân ái để những tấm lòng hảo tâm đến được với những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện. Bằng cách này hoặc cách khác thì những sự quan tâm giúp đỡ đó đều vô cùng đáng quý và…

BỆNH VIỆN UNG BƯỚU ĐÀ NẴNG TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ “XỬ LÝ RỐI LOẠN ĐIỆN GIẢI Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ”

   Ngày 28/8/2020 phòng Chỉ Đạo Tuyến và Quản Lý Chất Lượng Bệnh Viện đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề trực tuyến về: “Xử lý rối loạn điện giải ở bệnh nhân ung thư” do BS. CKI Phan Đình Linh – Khoa nội 4 trình bày.    Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, các…