BỆNH VIỆN UNG BƯỚU ĐÀ NẴNG TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ “XỬ LÝ RỐI LOẠN ĐIỆN GIẢI Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ”

   Ngày 28/8/2020 phòng Chỉ Đạo Tuyến và Quản Lý Chất Lượng Bệnh Viện đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề trực tuyến về: “Xử lý rối loạn điện giải ở bệnh nhân ung thư” do BS. CKI Phan Đình Linh – Khoa nội 4 trình bày.
   Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, các bác sỹ của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng đã chia sẽ kiến thức về Xử lý rối loạn điện giải ở bệnh nhân ung thư.
   Buổi học đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự tham gia trực tuyến của gần 50 bác sĩ của bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Thông qua buổi học, các bác sỹ, điều dưỡng của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng đã cập nhật thêm kiến thức, nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh.

                                                                                                                                           PHÒNG CĐT & QLCLBV