Chuyên mục: Giới thiệu

Khoa Ung bướu Tổng hợp

UBTH

1 . Thông tin chung: –  Tên khoa       : Khoa Ung Bướu Tổng Hợp –   Địa chỉ          : Tầng 4  – Khu nội trú – Bệnh Viện Ung Bướu Đà Nẵng –    Điện Thoại   : 02363.717.242 2. Tổ chức nhân sự:       Khoa Ung Bướu Tổng Hợp Bệnh Viện Ung Bướu Đà Nẵng được thành lập từ năm 2016. …

TỔNG QUAN VỀ BỆNH VIỆN UNG BƯỚU ĐÀ NẴNG

dvd

Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng được thành lập theo quyết định số 5898/QĐ-UBND ngày 15/8/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng, trên cơ sở tổ chức lại Khoa Ung bướu thuộc Bệnh viện Đà Nẵng và tiếp nhận nguyên trạng tổ chức bộ máy, người lao động, trụ sở, cơ sở vật chất, trang …