TỔNG QUAN VỀ BỆNH VIỆN UNG BƯỚU ĐÀ NẴNG

Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng được thành lập theo quyết định số 5898/QĐ-UBND ngày 15/8/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng, trên cơ sở tổ chức lại Khoa Ung bướu thuộc Bệnh viện Đà Nẵng và tiếp nhận nguyên trạng tổ chức bộ máy, người lao động, trụ sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài chính, tài sản của Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng (thuộc Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh thành phố).

Bệnh viện là đơn vị sự nghiệp công lập, chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng, gồm 8 phòng và 20 khoa.

Từ ngày 10/09/2019 BSCKII. Trần Tứ Quý – Giám đốc Bệnh viện , chịu trách nhiệm điều hành mọi hoạt động của Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng.

Đồng chí Ngô Thị Kim Yến – Thành ủy viên – Giám đốc Sở Y tế Tp Đà Nẵng trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện cho BSCKII. Trần Tứ Quý

Cố Chủ tịch Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo Bất hạnh thành phố Đà Nẵng – Người sáng lập Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng