Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG BỆNH VIỆN

Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng tham gia đề án “Khám chữa bệnh từ xa” do Bệnh viện Ung bướu TP. Hồ Chí Minh tổ chức.

Căn cứ theo quyết định số 2628/QĐ-BYT ngày 22/6/2020 của Bộ Y Tế về việc phê duyệt đề án “ Khám, chữa bệnh từ xa” (Chuyên đề về vú) giai đoạn 2020 – 2025. Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM đã được Bộ Y Tế giao nhiệm vụ là Bệnh viện tuyến trên của TP.HCM trong …

Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng tổ chức sinh hoạt chuyên đề trực tuyến “nuôi ăn qua ống mở thông ở bệnh nhân ung thư và các vấn đề thường gặp”

Ngày 18/09/2020 phòng Chỉ Đạo Tuyến và Quản Lý Chất Lượng Bệnh Viện Ung bướu Đà Nẵng đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề trực tuyến “Nuôi ăn qua ống mở thông ở bệnh nhân ung thư và các vấn đề thường gặp” do CNĐD. Phạm Thị Ngân khoa Ngoại 1 – BV Ung Bướu …

Thông báo về việc triển khai đặt lịch khám và khai báo y tế trên website bệnh viện

thong-bao

Nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn cho công tác Khám, Chữa bệnh tại Bệnh viện và hướng tới sự hài lòng của người bệnh, Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng thông báo, kể từ ngày 14/09/2020 Bệnh viện tổ chức việc đặt lịch khám và khai báo y tế trực tuyến trên website của …