Chuyên Mục: HOẠT ĐỘNG BỆNH VIỆN

KẾ HOẠCH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2022

Cải tiến chất lượng bệnh viện là một trong những nhiệm vụ được tiến hành một cách thường xuyên và liên tục. Năm 2021, mặc dù phải đối phó với nhiều khó khăn trong công tác phòng chống dịch Covid 19 nhưng Bệnh viện Ung Bướu Đà  Nẵng đã có nhiều thành tích trong việc…

CHÚC MỪNG NGÀY CÔNG TÁC XÃ HỘI 25/3/2022

Nhân ngày 25/3/2022 Ngày Công tác xã hội Việt Nam, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý nhà hảo tâm, mạnh thường quân, các đoàn thiện nguyện trong và ngoài nước trong thời gian qua đã dành nhiều tình cảm cũng như dành nhiều thời gian quý…