Tag Archives: P.TCCB

Thông báo “Về việc xét tuyển viên chức thuộc Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng năm 2021”

Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng thông báo về việc xét tuyển viên chức năm 2021 (Xem Thông báo xét tuyển tại đây) + Số lượng viên chức cần tuyển dụng: 16 người + Vị trí việc làm cần tuyển (Xem chi tiết tại đây) + Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển (Tải tại đây)…