KHOA NỘI 4

1. Tên đơn vị:

 Khoa Nội 4

Điện thoại:

Khu A: 0236.3717.222

Khu B: 0236.3717.225

Nhận bệnh: 0236.3717.221

 2. Chức năng nhiệm vụ:

+ Khoa lâm sàng điều trị các bệnh lý ung bướu bằng các phương pháp không phẫu thuật, bao gồm:

– Bệnh lý Gan – Mật – Tụy

– Bệnh lý Tiết niệu – Sinh dục nam – Xương – Mô mềm

– Các bệnh lý ung thư chưa rõ nguyên phát

– Các bệnh lý hồi sức tích cực

+ Điều trị giảm đau, tư vấn về điều trị giảm đau và chăm sóc giảm nhẹ các bệnh lý ung thư nói trên.

+ Tư vấn, điều trị chăm sóc giảm nhẹ tại nhà (Home Care) và các bệnh lý ung thư.

+ Triển khai quy trình trong khám chữa bệnh theo phác đồ điều trị và quy trình kỹ thuật đã được phê duyệt.

+ Tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến dưới.

Bao gồm:
3.Cơ cấu tổ chức :

+ Bác sĩ: 08

– BS CKI Nguyễn Tuấn Anh:Phó Trưởng khoa

– BS CKI Phạm Tấn Vương :Phó Trưởng khoa

– BS CKI (chuyên ngành ung thư):  Phan Đình Linh

– CKI (chuyên ngành cấp cứu): Tôn Thất Tuấn (CCHN Ung thư)

– BS CKI Nội khoa: Nguyễn Thị Thu (CCHN Ung thư)

– BS Nguyễn Công Tâm: đang học CKI chuyên ngành Ung thư

– BS CK Định hướng ung thư: Nguyễn Thị Thanh Nga, Trương Thị Ý Nhi (CCHN Ung thư)

– 01 Điều dưỡng trưởng

+ Điều dưỡng:    01 Điều dưỡng trưởng – 16 Điều dưỡng

4.Lãnh đạo đơn vị:

– BS CKI Nguyễn Tuấn Anh:Phó Trưởng khoa

– BS CKI Phạm Tấn Vương :Phó Trưởng khoa

5. Cơ sở vật chất trang thiết bị

Khoa Nội 4 gồm có buồng bệnh thông thường, buồng bệnh cách ly, buồng bệnh vô khuẩn, buồng thủ thuật, buồng để các phương tiện, máy móc, dụng cụ, nơi chuẩn bị đồ ăn cho người bệnh, nơi rửa dụng cụ…

Thuốc, trang thiết bị y tế, phương tiện phục vụ người bệnh:

 

+ Hệ thống cung cấp oxy trung tâm
+ Hệ thống khí nén và hút trung tâm
+ Điện ưu tiên và nguồn điện dự phòng
+ Hệ thống nước sạch, vô trùng, nước nóng
+ Giường bệnh chuyên dùng cho hồi sức cấp cứu, có hệ thống báo gọi
+ Hệ thống máy theo dõ liên tục
+ Các phương tiện phục vụ chẩn đoán, theo dõi tại giường ( máy chụp X.quang, máy điện tim, siêu âm, xét nghiệm nhanh, đèn gù…)
+ Các phương tiện phục vụ điều trị ( máy truyền dịch, bơm tiêm diện, máy hô hấp nhân tạo xâm nhập và không xâm nhập, bóng Ambu, hệ thống hút liên tục, máy sốc điện….)
+ Phương tiện vận chuyển bệnh nhân: xe cáng, xe đẩy, bình oxy nhỏ, máy thở dùng trong vận chuyển…
+ Thuốc hồi sức cấp cứu theo danh mục được Giám đốc phê duyệt