Chuyên mục: Thông báo – Tuyển dụng

THÔNG BÁO : Kết quả trúng tuyển và kí hợp đồng làm việc với người trúng tuyển viên chức Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng năm 2019

thongbao

THÔNG BÁO : Kết quả trúng tuyển và kí hợp đồng làm việc với người trúng tuyển viên chức Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng năm 2019: Xem tại đây ! QUYẾT ĐỊNH : Về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng năm 2019 & Danh sách …

Thông báo tuyển dụng : Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2019; hình thức, nội dung, địa điểm phỏng vấn

thongbao

Nội dung, danh sách thí sinh tham dự phỏng vấn xét tuyển & Danh mục tài liệu tham khảo xem tại đây !

Thông Báo: Tuyển dụng viên chức năm 2019

thongbao

Căn cứ kế hoạch số 887/KH-BVUBĐN ngày 29 tháng 11 năm 2019 của bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng về việc xét tuyển viên chức năm 2019, bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng thông báo nhu cầu xét tuyển viên chức năm 2019 như sau: Phiếu Đăng ký dự tuyển( xem chi tiết tại đây!) …