PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

1. Thông tin chung       :

– Tên Phòng      : Điều dưỡng

– Địa chỉ            : Tầng 3 – Khu nhà A – Bệnh viện Ung bướu  Đà Nẵng

– Điện thoại       : 0236. 3717. 122.

2. Tổ chức nhân sự      :

Lãnh đạo Phòng:

– Trưởng Phòng Điều dưỡng: CN. Võ Thị Bích Nga

– Điện thoại:

– Cơ quan: 0236. 3717. 111.

– Di động:  0905.690.359.

– Email:  bichngabvdn80@gmail.com

– Phó Phòng Điều dưỡng: CN. Nguyễn Thị Thanh Trà

– Điện thoại:

– Cơ quan: 0236. 3717. 122.

– Di động:  0905.762.714.

– Email:  thanhtra87.nt@gmail.com

Nhân sự Phòng                        : 07 nhân sự

– Cử nhân điều dưỡng               : 02

– Điều dưỡng Cao Đẳng             : 02

– Kỹ thuật viên  Cao Đẳng          : 02

– Nhân viên xã hội                      : 01

3. Thông tin về chức năng nhiệm vụ:

Sơ lược quá trình phát triển của đơn vị:

– Phòng Điều dưỡng được thành lập ngày 15 tháng 08  năm 2015 là một trong những phòng tham mưu, được sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám Đốc (có 01 Phó Giám Đốc chỉ đạo trực tiếp hoạt động Điều dưỡng), tổ chức điều hành toàn bộ ĐD/HS/KTV/ HL, hoạt động chăm sóc người bệnh.

– Ngày 22 tháng 05 năm 2018 Bệnh viện điều chỉnh Tổ công tác xã hội trực thuộc Phòng Điều dưỡng.

Nhiệm vụ

–  Lập kế hoạch công tác chăm sóc điều dưỡng trong bệnh viện để trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt;

–  Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định;

–  Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh phù hợp với đặc điểm của bệnh viện, chuyên khoa để trình Hội đồng Điều dưỡng xem xét và giám đốc bệnh viện phê duyệt;

–  Đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công thực hiện đúng các quy định, kỹ thuật chuyên môn;

–  Phối hợp với các khoa, bộ phận liên quan lập dự trù mua sắm dụng cụ, vật tư tiêu hao cho công tác chăm sóc điều dưỡng và phục vụ người bệnh. Giám sát chất lượng dụng cụ, vật tư tiêu hao y tế và giám sát việc sử dụng, bảo quản theo quy định;

–  Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ trong việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bố trí và điều động điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công;

–  Phối hợp với khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện;

–  Phối hợp với phòng (trung tâm) Đào tạo thực hiện đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công. Tham gia tổ chức, chỉ đạo hướng dẫn thực hành cho học viên và tham gia kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công trước khi tuyển dụng;

–  Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến;

–  Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo công tác chăm sóc người bệnh, công tác xã hội trong bệnh viện;

– Hỗ trợ, tư vấn giải quyết các vấn đề về công tác xã hội cho người bệnh và người nhà người bệnh trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh (sau đây gọi chung là người bệnh), bao gồm:

+ Đón tiếp, chỉ dẫn, cung cấp thông tin, giới thiệu về dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện cho người bệnh ngay từ khi người bệnh vào khoa khám bệnh hoặc phòng khám bệnh;

+ Tổ chức hỏi thăm người bệnh và người nhà người bệnh để năm bắt thông tin về tình hình sức khỏe, hoàn cảnh khó khăn của người bệnh, xác định mức độ và có phương án hỗ trợ về tâm lý, xã hội và tổ chức thực hiện;

+ Hỗ trợ khẩn cấp các hoạt động công tác xã hội cho người bệnh là nạn nhân của bạo hành, bạo lực gia đình, bạo lực giới, tai nạn, thảm họa nhằm bảo đảm an toàn cho người bệnh: hỗ trợ về tâm lý, xã hội, tư vấn về pháp lý, giám định pháp y, pháp y tâm thần và các dịch vụ phù hợp khác;

+ Hỗ trợ, tư vấn cho người bệnh về quyền, lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ của người bệnh, các chương trình, chính sách xã hội về bảo hiểm y tế, trợ cấp xã hội trong khám bệnh, chữa bệnh;

+ Cung cấp thông tin, tư vấn cho người bệnh có chỉ định chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc xuất viện; Hỗ trợ thủ tục xuất viện và giới thiệu người bệnh đến các địa điểm hỗ trợ tại cộng đồng (nếu có);

+ Phối hợp, hướng dẫn các tổ chức, tình nguyện viên có nhu cầu thực hiện, hỗ trợ về công tác xã hội của bệnh viện;

–  Thông tin, truyền thông và phổ biến, giáo dục pháp luật:

+ Thực hiện công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí;

+ Xây dựng kế hoạch truyền thông giáo dục sức khỏe cho người bệnh và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt;

+ Xây dựng nội dung, tài liệu để giới thiệu, quảng bá hình ảnh, các dịch vụ và hoạt động của bệnh viện đến người bệnh và cộng đồng thông qua tổ chức các hoạt động, chương trình, sự kiện, hội nghị, hội thảo:

+Tổ chức phổ biến các chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác khám bệnh, chữa bệnh, hoạt động của bệnh viện cho nhân viên y tế, người bệnh và người nhà người bệnh;

+ Tổ chức thực hiện quy tắc ứng xử, hòm thư góp ý của bệnh viện;

+Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phù hợp cho nhân viên y tế và người bệnh.

–  Vận động tiếp nhận tài trợ: Thực hiện hoạt động từ thiện và vận động, tiếp nhận tài trợ về kinh phí, vật chất để hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn.

–  Hỗ trợ nhân viên y tế:

+ Cung cấp thông tin về người bệnh cho nhân viên y tế trong trường hợp cần thiết để hỗ trợ công tác điều trị;

+ Động viên, chia sẻ với nhân viên y tế khi có vướng mắc với người bệnh trong quá trình điều trị.

–  Đào tạo, bồi dưỡng:

+ Tham gia hướng dẫn thực hành nghề công tác xã hội cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo nghề công tác xã hội;

+ Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về công tác xã hội cho nhân viên y tế và nhân viên bệnh viện; phối hợp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cơ bản về y tế cho người làm việc về công tác xã hội.

–  Tổ chức đội ngũ cộng tác viên làm công tác xã hội của bệnh viện.

– Tổ chức các hoạt động từ thiện, công tác xã hội của bệnh viện tại cộng đồng (nếu có).

–  Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc bệnh viện phân công.