Khoa NỘI 3

  1. Tên đơn vị: Khoa Nội 3

Địa chỉ: Tầng 10, Khu B, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

Số điện thoại: 02363.717201

  1. Chức năng, nhiệm vụ:

Khoa Nội 3 là khoa lâm sàng, có chức năng, nhiệm vụ sau:

– Khám, chẩn đoán, điều trị hóa chất cho các bệnh lý ác tính hệ tạo máu, các bệnh ung thư nhi, các khối u lành tính khác.

– Phối hợp, hội chẩn hội đồng u cùng với các khoa lâm sàng khác điều trị các phát đồ có kết hợp với xạ trị, ví dụ như: hóa, xạ trị đồng thời, tư vấn và can thiệp dinh dưỡng, chăm sóc nâng đỡ.

– Tham gia khám tại phòng khám để chẩn đoán bệnh nhân ung thư cũng như theo dõi bệnh nhân sau điều trị.

– Phối hợp với các khoa: Khám bệnh, ngoại, cận lâm sàng thực hiện các thủ thuật trong chẩn đoán bệnh ung thư.

  1. Cơ cấu tổ chức: Nhân lực hiện có: 21 người, trong đó: Bác sĩ: 06 người; Điều dưỡng: 13 người; Hộ lý: 02 người.

– Trưởng khoa: ThS.BS. Phan Vĩnh Sinh

– Phó Trưởng khoa: ThS.BSNT. Đoàn Quốc Bảo

– Điều dưỡng trưởng khoa: CN. Trần Thị Bích Hường