KHOA NỘI 2

  1. Tên đơn vị: Khoa Nội 2

Địa chỉ: Tầng 9, Khu B, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

Số điện thoại: 02363.717291

  1. Chức năng, nhiệm vụ:

Khoa Nội 2 là khoa lâm sàng, có chức năng, nhiệm vụ sau:

– Khám, chẩn đoán, điều trị hóa chất cho bệnh nhân ung thư phổi, lồng ngực, đầu mặt cổ, tuyến giáp.

– Phối hợp, hội chẩn hội đồng u cùng với các khoa lâm sàng khác điều trị các phác đồ có kết hợp với xạ trị, ví dụ như: hóa, xạ trị đồng thời, tư vấn và can thiệp dinh dưỡng, chăm sóc nâng đỡ.

– Tham gia khám tại phòng khám để chẩn đoán bệnh nhân ung thư cũng như theo dõi bệnh nhân sau điều trị.

– Phối hợp với các khoa: Khám bệnh, ngoại, cận lâm sàng thực hiện các thủ thuật trong chẩn đoán bệnh ung thư.

  1. Cơ cấu tổ chức: Nhân lực hiện có: 30 người, trong đó: Bác sĩ: 08 người; Điều dưỡng: 20 người; Hộ lý: 02 người.

– Trưởng khoa: BSCKII. Nguyễn Kim Thông

– Điều dưỡng trưởng khoa: CN. Phạm Thị Mận