KHOA NỘI I

1. Thông tin chung:

– Tên khoa:   Khoa Nội I

– Địa chỉ: Tàng 6, khu nhà B, Bệnh viện ung bướu Đà Nẵng

– Điện thoại: 02363.717.261 – 02363.717.262

2. Tổ chức nhân sự:

Khoa Nội I – Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng được thành lập từ ngày 01 tháng 7 năm 2014. Hiện nay, khoa có 08 bác sỹ có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực điều trị ung thư (gồm 01 BSCK2, 03 BSNT, 01 ThS, 01 BSCK1, 02 BS) và 21 điều dưỡng viên trong đó 01 cử nhân điều dưỡng, 20 điều dưỡng cao đẳng.

a. Lãnh đạo khoa:

– ThS.BSCK2:   ĐOÀN ANH TUẤN             Trưởng khoa

Số điện thoại: – Cơ quan: 02363.717.262           – Di động: 0935.680.123

Email: anhtuandoanths1970@gmail.com

– Ths.BSNT:     NGUYỄN ĐỨC BẢO           Phó trưởng khoa

– CNĐD:          NGUYỄN THỊ HUỆ               Điều dưỡng trưởng

b. Nhân sự khoa:   Tổng số 30 nhân viên, trong đó:

– Bác sĩ: 07

– Điều dưỡng: 21

– Nhân viên phục vụ : 02

c. Danh sách nhân viên:

STT

Họ và tên

Trình độ chuyên môn

Ghi chú

 1. 1.
Đoàn Anh Tuấn

ThS.BSCK2

Trưởng khoa
 1. 2.
Nguyễn Đức Bảo

BSNT

Phó trưởng khoa
 1. 3.
Bùi Văn Vương

BSCK1

 
 1. 4.
Nguyến Anh Thắng

Ths.BS

 
 1. 5.
Lê Thị Bích Ngọc

BS

 
 1. 6.
Nguyễn Thị Lan Hương

BSNT

 
 1. 7.
Lương Thị Thu Chung

BSNT

 
 1. 8.
Nguyễn Thị Huệ

CNĐD

Điều dưỡng trưởng
 1. 9.
Hoàng Thị Huyền

CĐĐD

 
 1. 10.
Lê Minh Hòa

CĐĐD

 
 1. 11.
Trần Gia Thảo

CĐĐD

 
 1. 12.
Trịnh Thị Kiều Thoa

CĐĐD

 
 1. 13.
Phan Thị Khuyên

CĐĐD

 
 1. 14.
Trần Thị Duy Linh

CĐĐD

 
 1. 15.
Trần Thị Huyền

CĐĐD

 
 1. 16.
Lê Đức Thế

CĐĐD

 
 1. 17.
Trần Ngọc Luân

CĐĐD

 
 1. 18.
Nguyễn Thị Hảo

CĐĐD

 
 1. 19.
Trần Thị Xuân

CĐĐD

 
 1. 20.
Nguyễn Thu Hà

CĐĐD

 
 1. 21.
Nguyễn Thị Thanh Phi

CĐĐD

 
 1. 22.
Lưu Thị Ngọc Thảo

CĐĐD

 
 1. 23.
Nguyễn Thị Hồng Diệu

CĐĐD

 
 1. 24.
Lưu Công Hưng

TCĐD

 
 1. 25.
Hoàng Văn Tuấn

TCĐD

 
 1. 26.
Nguyễn Thị Diệu

TCĐD

 
 1. 27.
Lê Thị Kim Dung

TCĐD

 
 1. 28.
Hà Thị Lưỡng

TCĐD

 
 1. 29.
Phan Thị Thu Hà

Nhân viên

 
 1. 30.
Nguyễn Thị Bình

Nhân viên

 

3. Cơ sở vật chất, trang thiết bị:

– Với chỉ tiêu giường kế hoạch là 95, số giường thực kê là 121 giường. Được sự quan tâm của Ban giám đốc và các phòng ban liên quan nên cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác chuyên môn luôn đảm bảo về số lượng và vật chất.

4. Chức năng nhiệm vụ:

Khoa Nội I là khoa lâm sàng có chức năng nhiệm vụ:

– Khám và điều trị hoá chất cho các người bệnh ung thư hệ tiêu hóa theo phác đồ phù hợp với kết quả chẩn đoán lâm sàng và mô bệnh học.

– Tư vấn cho bệnh nhân và người nhà cách chăm sóc bệnh nhân điều trị hóa chất.

– Tham gia các hoạt động phòng chống ung thư theo sự phân công của Giám đốc bệnh viện.

– Tham gia giảng dạy lý thuyết và thực hành lâm sàng cho sinh viên của các Trường đại học trên địa bàn.