KHOA TUYẾN VÚ

  1. Tên đơn vị: Khoa Tuyến vú

Địa chỉ: Tầng 5, Khu B, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

Số điện thoại: 02363.717252

  1. Chức năng, nhiệm vụ:

Khoa Tuyến vú là khoa lâm sàng, có chức năng, nhiệm vụ sau:

– Khám, chẩn đoán, điều trị các bệnh ung thư và bướu lành về vú bằng phương pháp nội khoa, hóa chất và phẫu thuật, thủ thuật.

– Thực hiện hóa trị, xạ trị, hóa trị kết hợp xạ trị ban ngày theo quy định.

– Phối hợp, hội chẩn hội đồng u cùng với các khoa lâm sàng khác điều trị các phác đồ có kết hợp với xạ trị, ví dụ như: hóa, xạ trị đồng thời, tư vấn và can thiệp dinh dưỡng, chăm sóc nâng đỡ.

– Tham gia khám tại phòng khám để chẩn đoán bệnh nhân ung thư cũng như theo dõi bệnh nhân sau điều trị.

– Phối hợp với các khoa: Khám bệnh, nội, cận lâm sàng thực hiện các thủ thuật trong chẩn đoán bệnh ung thư.

  1. Cơ cấu tổ chức: Nhân lực hiện có: 24 người, trong đó: Bác sĩ: 09 người; Điều dưỡng, hộ sinh: 14 người; Hộ lý: 01 người.

– Trưởng khoa: BSCKII. Nguyễn Thị Minh Chí

– Phó Trưởng khoa: BSCKII. Phạm Thanh Hải

– Điều dưỡng trưởng khoa: CN. Ngô Thị Thanh Châu