KHOA NGOẠI 2

  1. Tên đơn vị: Khoa Ngoại 2

Địa chỉ: Tầng 8, Khu B, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

Số điện thoại: 02363.717281

  1. Chức năng, nhiệm vụ:

Khoa Ngoại 2 là khoa lâm sàng, có chức năng, nhiệm vụ sau:

– Khám, chẩn đoán, thực hiện thủ thuật và phẫu thuật điều trị các bệnh lý ung thư và bướu lành về đầu, mặt, cổ, tuyến giáp.

– Phối hợp, hội chẩn hội đồng u cùng với các khoa lâm sàng khác điều trị các phát đồ có kết hợp với xạ trị, ví dụ như: hóa, xạ trị đồng thời, tư vấn và can thiệp dinh dưỡng, chăm sóc nâng đỡ.

– Tham gia khám tại phòng khám để chẩn đoán bệnh nhân ung thư cũng như theo dõi bệnh nhân sau điều trị.

– Phối hợp với các khoa: Khám bệnh, nội, cận lâm sàng thực hiện các thủ thuật trong chẩn đoán bệnh ung thư.

  1. Cơ cấu tổ chức: Nhân lực hiện có: 21 người, trong đó: Bác sĩ: 07 người; Điều dưỡng: 13 người; Hộ lý: 01 người.

– Trưởng khoa: BSCKII. Nguyễn Văn Liên

– Phó Trưởng khoa: ThS.BS. Phạm Xuân Nam

– Điều dưỡng trưởng khoa: CN. Trần Thị Nguyệt