KHOA KHÁM BỆNH

1.Tên đơn vị, địa chỉ, điện thoại liên hệ:

 Tên đơn vị : KHOA KHÁM BỆNH

 Địa chỉ : BV Ung bướu Đà Nẵng

 Điện thoại : 02363.717.322

2. Chức năng, nhiệm vụ.

 Thực hiện cấp cứu và điều trị cho các bệnh nhân tại bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.

 Thực hiện nghiên cứu khoa học.

 Thực hiện các tiểu phẩu như : chích rạch áp xe, bóc u bao hoạt dịch,….

3.Cơ cấu tổ chức:


+ Bác sĩ điều trị

 

Họ và tên, học vị

Chức vụ 

Tốt nghiệp

 ĐT sau ĐH

ThS.BS Trần Văn Tiến

PTK

1998

ThS Nội

+ Điều dưỡng và hộ lý:

 Điều dưỡng trưởng khoa: CN điều dưỡng Trần Thị Thu Hồng

 14 điều dưỡng viên ( Cử nhân, cao đẳng và trung cấp điều dưỡng + gây mê )

 03 hộ lý