Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng tổ chức sinh hoạt khoa học trực tuyến về chuyên đề “khám, chẩn đoán, theo dõi và điều trị bệnh nhân ung thư trong thời kỳ đại dịch Covid-19”

Ngày 13/8/2020 phòng chỉ đạo tuyến và quản lý chất lượng đã tổ chức sinh hoạt khoa học trực tuyến qua phần mềm Zoom chuyên đề “Khám, chẩn đoán, theo dõi và điều trị bệnh nhân ung thư trong thời kỳ đại dịch COVID-19”    do BS CKI. Nguyễn Tuấn Anh – phó trưởng khoa Nội 2 trình bày.

 Tại buổi sinh hoạt khoa học, các bác sỹ của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng đã chia sẻ kiến thức về khám, chẩn đoán, theo dõi và điều trị bệnh nhân ung thư trong thời kỳ đại dịch COVID-19 .

 Buổi học đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự tham gia trực tuyến của gần 70 y bác sĩ, Thông qua buổi học, các bác sỹ của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng có thể cập nhật thêm kiến thức, nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh.

Chương trình sinh hoạt khoa học trực tuyến

Lớp học online qua màn hình học viên

PHÒNG CĐT & QLCLBV