KHOA GÂY MÊ HỒI SỨC

  1. Tên đơn vị: Khoa Gây mê hồi sức

Địa chỉ: Tầng 3, Khu C, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

Số điện thoại: 02363.717382

  1. Chức năng, nhiệm vụ:

Khoa Gây mê hồi sức là khoa lâm sàng, có chức năng, nhiệm vu sau:

– Thực hiện công tác gây mê hồi sức trước, trong, sau phẫu thuật và một số thủ thuật đối với người bệnh theo đúng quy định chuyên môn kỹ thuật đã được phê duyệt.

– Khám trước gây mê để chuẩn bị người bệnh trước khi phẫu thuật, thủ thuật.

– Thực hiện các phương pháp gây mê hồi sức phù hợp với phẫu thuật, thủ thuật; Hồi tỉnh; Hồi sức ngoại khoa.

– Chống đau: Khám, tư vấn, xử trí chống đau cho người bệnh trước phẫu thuật, sau phẫu thuật và các trường hợp đau cấp và mạn tính sau mổ khác.

  1. Cơ cấu tổ chức: Nhân lực hiện có: 46 người, trong đó: Bác sĩ: 08 người; Điều dưỡng: 33 người; Kỹ thuật y: 01 người; Hộ lý: 04 người.

– Trưởng khoa: BSCKII. Ngô Văn Chấn

– Phó Trưởng khoa: BSCKI. Võ Văn Hòa Bình

– Điều dưỡng trưởng khoa: CN. Đặng Thanh Phong