Triển khai kế hoạch Cải tiến chất lượng bệnh viện

Cải tiến chất lượng bệnh là một quá trình liên tục và quan trọng để nâng cao chất lượng dịch vụ y tế nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân.
Tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, các tiêu chí chất lượng không ngừng được thúc đẩy và nâng cao, hướng đến sự hài lòng người bệnh. Ngoài nâng cao cơ sở vật chất, trang thiết bị; Đào tạo và phát triển nhân lực, Bệnh viện chú trọng đến việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trong việc thiết lập, duy trì các tiêu chuẩn và quy trình hoạt động, theo dõi và đánh giá hiệu suất, đồng thời liên tục cải tiến quy trình làm việc phù hợp theo từng bối cảnh.
Tăng cường giao tiếp, tương tác với người bệnh để đánh giá và nhận phản hồi từ phía người bệnh luôn là hoạt động cốt lõi tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Bệnh viện không chỉ coi trọng việc cung cấp dịch vụ y tế chất lượng mà còn đặt biệt quan tâm đến sự hài lòng của người bệnh. Sự tương tác tích cực và giao tiếp cởi mở với người bệnh không chỉ giúp Bệnh viện hiểu rõ hơn về nhu cầu và mong muốn mà còn tạo ra một môi trường chăm sóc sức khỏe phù hợp và tin cậy.