Thông báo về việc triển khai đặt lịch khám và khai báo y tế trên website bệnh viện

Nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn cho công tác Khám, Chữa bệnh tại Bệnh viện và hướng tới sự hài lòng của người bệnh, Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng thông báo, kể từ ngày 14/09/2020 Bệnh viện tổ chức việc đặt lịch khám và khai báo y tế trực tuyến trên website của Bệnh viện tại địa chỉ www.benhvienungbuoudanang.com.vn
Quy trình thực hiện việc đặt lịch khám và khai báo y tế trực tuyến trên website của Bệnh viện được mô tả kèm theo.
Bệnh viện rất mong nhận được sự hợp tác từ bệnh nhân và người nhà để công tác Khám, Chữa bệnh tại bệnh viện ngày càng tốt hơn.
Đề nghị các Khoa, Phòng tổ chức tuyên truyền cho người bệnh được biết và tổ chức thực hiện.
Trân trọng!

+ Video hướng dẫn đăng ký đặt lịch khám xem tại đây:  https://www.youtube.com/watch?v=-IU0PsXmcU8&t=1s.
+ Video hướng dẫn khai báo y tế xem tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=yveyiha0VPU&t=47s