Quyết định: Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 4: Mua sắm bộ dụng cụ khâu cắt nối thẳng dùng trong mổ mở 60mm, 80mm năm 2023 thuộc Dự toán: Mua sắm vật tư y tế đặc thù cho Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng năm 2022-2023

Xem tại đây !