Quyết định: Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 11: Mua sắm bộ chọc dò và van dẫn lưu khí màng phổi năm 2023 thuộc Dự toán: Mua sắm vật tư y tế đặc thù cho Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng năm 2022-2023

Xem tại đây !