Quyết định: Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm bổ sung các loại hóa chất xét nghiệm sinh hóa miễn dịch, xét nghiệm huyết học, xét nghiệm nước tiểu và các loại vật tư y tế đặc thù cho Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng năm 2023

Xem tại đây !