Quyết định: Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu 2: Tư vấn thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cho Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

Xem chi tiết tại đây !