Quyết định: Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu 1: Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu tư vấn lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cho Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

Xem chi tiết tại đây !