Quyết định: Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm bổ sung hóa chất, vật tư y tế cho Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng năm 2022-2023

Xem tại đây !