Quyết định: Về việc phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu gói thầu Mua sắm vật tư y tế, hóa chất sinh hóa, miễn dịch cho Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng năm 2023