Quyết định: Về việc hủy thầu Gói thầu số 2: Mua sắm bộ dụng cụ và băng đạn dài 45mm, 60mm dùng trong phẫu thuật nội soi năm 2023 thuộc dự toán Mua sắm vật tư y tế đặc thù cho Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng năm 2022-2023

Xem tại đây !