Nhà tài trợ

CÔNG TY PFIZER VIỆT NAM

BOEHRINGER INGELHEIM

VPĐD ASTRAZENECA VIỆT NAM

VPĐD HOFFMANN LA ROCHE

Tin tức

 

Chương trình dự kiến

Ngày thứ nhất: Thứ Tư (ngày 28/04/2021)

Buổi chiều Thứ Tư (ngày 28/04/2021) 13h30- 16h30

– Tập huấn kiến thức ung thư tiền hội nghị do Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng phối hợp với các chuyên gia trong nước và quốc tế tổ chức.

Buổi tối Thứ Tư (ngày 28/04/2021) 18h00- 20h30: Gala Dinner

Ngày thứ hai: Thứ Năm (ngày 29/04/2021)
a. Buổi sáng: 08h00- 09h15
+ Tiếp đón Đại biểu
+ Khai mạc
+ Báo cáo Tổng quan: 2 báo cáo (Thời lượng 20- 30 phút/ 1 báo cáo)
b. Buổi sáng: 9h30- 11h30
+ Báo cáo chuyên đề tại 4 hội trường. Dự kiến mỗi hội trường sẽ có 6 báo cáo (Tổng cộng 24 báo cáo).
c. Buổi trưa: 11h30- 13h30
+ Hội thảo vệ tinh ở 3 Hội trường (kèm ăn trưa)
d. Buổi chiều: 13h30- 17h00
+ Báo cáo chuyên đề tại 4 hội trường chia 2 đợt. Dự kiến mỗi hội trường sẽ có 6 báo cáo/1 đợt (Tổng cộng 48 báo cáo)
+ Bế mạc Hội nghị tại các Hội trường

Thông tin liên hệ

Photo