Hội nghị nâng cao chất lượng bệnh viện năm 2020

Ngày 13/06/2020, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị nâng cao chất lượng bệnh viện năm 2020 do BS CKII Trần Tứ Quý, GĐ bệnh viện chủ trì.Tham dự hội nghị có hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện, mạng lưới quản lý chất lượng bệnh viện.

Mở đầu Hội nghị, phòng Chỉ đạo tuyến & quản lý chất lượng bệnh viện đã có báo cáo tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm kết quả kiểm tra đánh giá chất lượng năm 2019 của Sở Y tế Đà Nẵng và triển khai kế hoạch nâng cao chất lượng bệnh viện năm 2020; Trong năm 2020, mục tiêu chất lượng đặt ra là duy trì và đẩy mạnh hoạt động cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, nhằm đưa hoạt động cải tiến chất lượng trở thành nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong năm 2020 và là định hướng cho những năm tiếp theo. Hội nghị diễn ra sôi nổi, từng tiêu chí chất lượng được phân tích cân nhắc, các khoa phòng đóng góp nhiều ý kiến dưới sự chỉ đạo quyết liệt của chủ trì hội nghị, tập thể bệnh viện Ung bướu quyết tâm vượt qua những khó khăn khách quan để có thể nâng cao chất lượng bênh viện, hướng đến sự hài lòng người bệnh.

P.CDT&QLCLBV